reklama top
prahazijehudbou 728x90

Seifertova ulice a její tramvajová trať jsou hlavní tepnou Žižkova, občas se „devítce“ dokonce přezdívá žižkovské metro. Právě tuto ulici čeká kompletní oprava. Budou tu položené nové koleje, takže ubude hluku z tramvaje. V nových plánech je také vyřešení problému s odtékající vodou při deštích. Ta by tu měla zůstat jako závlaha pro nové stromořadí.

Seifertova. Na svou dopravu docela úzká ulice táhnoucí se od bloků domů od fotbalového hřiště nahoru na Olšanskou. I na takové ulice se prostě nesmí zapomínat. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších žižkovských ulic. Úpravy však čekají i ulici Táboritskou a Jičínskou. Úkol vypracovat dvě koncepční studie na revitalizaci těchto ulic dostal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) již v roce 2019.

V Seifertově ulici a okolí dojde k modrozelené infrastruktuře a hospodaření s dešťovou vodou. Dopravní podnik hlavního města Prahy již pracuje na podrobné projektové dokumentaci prvního úseku a nyní potřebuje řešit i projekt tramvajové trati v celé délce Seifertovy, tedy až k Bulharu. IPR zatím dokončí koncepční studii spodního úseku Seifertovy ulice v celé její šířce. Její realizace přinese novou kvalitu prostředí, včetně nových stromů, pohodlnějších prostorů pro chodce a nových povrchů.

„Bohužel je trať ve špatném technickém stavu a tramvaje jsou na betonových panelech hlučné. Město již několik let připravuje architektonickou koncepci ulice, která dokonce umožní i ve stísněných podmínkách doplnění stromořadí. Nyní se naplno rozjíždí projektová příprava, včetně rekonstrukce tramvajové trati. Zastávka Viktoria Žižkov se navíc přesune blíž k novému podchodu na hlavní nádraží, cesta z Žižkova na vlak tak bude zase o něco pohodlnější,“ říká Petr Hlaváček, náměstek pro územní rozvoj.


Koncepční studii východní části Seifertovy a Táboritské vypracovali pro IPR edit! architekti, na studii dolní část Seifertovy pak pracuje architektonická kancelář Archum architekti. Tým odborníků společnosti Aqua procon pak souběžně připravuje studii srážko-odtokových poměrů povodí Seifertovy ulice, která má za úkol jednak navrhnout využití dešťové vody v území pro stromy a další vegetaci a zároveň připravit opatření proti zaplavování křižovatky U Bulhara při extrémních srážkách. Jedná se o první typ takové koordinované spolupráce, která přináší pro hlavní město nové poznatky pro hospodaření s dešťovými vodami v prostředí husté zástavby centra.

„Nutná oprava tramvajové tratě je ideální příležitostí pro rekonstrukci celé ulice. Starou trať nahradíme moderní konstrukcí, které nebude hlučná. Posuneme také zastávku Viktoria Žižkov, aby byla blíž k Vysoké škole ekonomické a díky nové poloze bude také snadnější přestup na linku 101 směrem na Vinohrady a do Vršovic,“ doplňuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

-am-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90