reklama top
prahazijehudbou 728x90

Po vzoru Žižkova se po bývalé vlakové trase chystá podobná cyklostezka ve Vršovicích. O této promenádě jsme už psali zde. Máme další vizualizace, mapku kudy vlastně povede.


Mezi Vršovicemi a Strašnicemi vzniknou místa pro sport, setkávání s rodinou, přáteli a kulturu pro všechny bez rozdílu věku a možností pohybu. Pokud vše půjde, jak má, v roce 2024 může být hotovo. Vršovická drážní promenáda bude kombinací newyorské The High Line a nizozemské cyklistické dálnice. Nové centrum pro chodce, běžce, cyklisty a bruslaře bude na dvoukolejné benešovské trati, která po 150 letech své existence v prosinci tohoto roku definitivně končí provoz díky přeložce a modernizaci železnice.

Park bude s krásnými výhledy na kus města
Jak bude drážní promenáda fungovat? Naváže na stávající síť ulic, stezek a cest, ve Vršovicích například podél Botiče. Pražanům nabídne dostatek místa pro vycházku, jízdu na kole nebo bruslích mimo silniční provoz. Bezmotorová páteř Vršovic a Strašnic je výhra pro všechny. Jeden pás o šířce čtyři metry bude rozdělený do dvou pruhů a umožní pohodlné cestování rychlejším cyklistům a bruslařům v obou směrech. Druhý směrově smíšený pás bude věnovaný chodcům. Jeho šířka bude 3,2 metru a od rychlejšího pásu jej bude podle konkrétního místa dělit necelý metr zeleného pásu, tartanu nebo původní koleje. Podél vnějších stran budou také nezpevněné pěšiny, pokud třeba někdo raději běhá na měkčím povrchu. Drážní promenádu bude obklopovat liniový park s místy pro trávení volného času. Z těch větších lze zmínit prostranství u strašnické zastávky nebo lokalitu u Edenu, která má ambici se stát obdobou karlínského Přístav 18600. Zároveň tam bude nádherný výhled na Vinohrady, Žižkov, Malešice i okolní sportoviště. Podél promenády budou samozřejmě i menší lokální odpočívadla.

 

Železniční genius loci. Zůstane historický kamenný podchod nebo nýtovaný most z 19. století
Liniový park zapadá jako puzzle do existující pražské zeleně, čímž vytvoří souvislý park mezi Prahy 2, 4, 10 a 15. Základem práce se zelení bude především ochrana stávajících stromů a porostů, a jejich doplnění loukami, trávníky a středovým pásem vegetace promenády. U přístupů na drážní promenádu a u odpočívadel budou vysazeny nové stromy. Při procházce na nás dýchne železniční genius loci. Po cestě budou k vidění původní části kolejiště, osvětlovacích věží, pražců a návěstidel. Podél promenády zůstane historický kamenný podchod z 19. století, nýtovaný most z roku 1918 nebo lávka nadchodu u strašnické železniční zastávky z třicátých let 20. století i část nástupiště z druhé poloviny 20. století. Zároveň v trase promenády postavíme tři mosty, které budou architektonicky navazovat na sebe navzájem i své okolí. Praha tak bude mít zase o jeden světový unikát navíc.

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90