reklama top
prahazijehudbou 728x90

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec. Města, která se chtějí se státem domluvit na změnách ve stavebním zákonu. Podle nich totiž dojde k zasahování do rozvoje měst státem. To by mohlo podle měst výrazně změnit celé jejich plánování.

Pražští radní schválili „Čtyři městské artikuly,“ ve kterých velká česká města shrnují svá stanoviska k návrhu nového stavebního zákona. Chtějí zpět Pražské stavební předpisy, samostatnost v územním plánování a větší pravomoci pro obce. Dokument obsahuje vysvětlení, co se v návrhu stavebního zákona musí nezbytně změnit. Mezi požadavky patří například zrušení nadřízenosti úřadů nebo větší pravomoci pro obce. Dokument bude nyní předložen k posouzení ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové. „Požadavky vycházejí z praktické zkušenosti městských samospráv a jejich odborných institucí se správou a rozvojem měst.“ říká Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní plánování.

„S důsledky problémů ve stávající právní úpravě územního plánování i stavebního řízení se potýkají města i jiné obce jak v samostatné, tak přenesené působnosti ve vztahu k infrastrukturním stavbám, občanské vybavenosti i zajištění bydlení pro jejich obyvatele. Proto právě ony mohou nejlépe poskytnout autorům zpětnou vazbu k nově navrhované právní úpravě. Jejím cílem je zrychlit procesy upravené předpisy stavebního práva při respektování potřeb obyvatel a životního prostředí a zpřehlednit role zúčastněných subjektů. Věřím, že paní ministryně naše požadavky pečlivě zváží a nový stavební zákon nakonec bude sloužit zlepšení budoucího rozvoje měst,“ vysvětluje Hana Kordová Marvanová, radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení.

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90