reklama top
prahazijehudbou 728x90

Palác Žofín hostil Sněm starostů městských částí Praha 1 až 22. Šéfy radnic hostil starosta Prahy 1 Petr Hejma. Hlavními tématy jednání byly finance hlavního města pro městské části na řešení uprchlické krize a na vyrovnání nárůstu inflace a cen energií, dále požadavek na posílení vlivu městských částí na chod Městské policie hl. m. Prahy a řešení umísťování ukrajinských dětí do škol.

Starostové na svém jednání kvitovali finanční podporu magistrátu při řešení dopadů uprchlické krize. Konstatovali ale, že dlouhodobé podfinancování městských částí navíc v poslední době dramaticky zhoršila rostoucí inflace a ceny energií.

Bojíme se, že ukrajinské děti nebudou moct do školy
V otázce umísťování ukrajinských žáků Sněm starostů vyzval magistrát, aby koordinoval společný postup s městskými částmi ve věci umístění ukrajinských žáků do 1. ročníků základních škol a aby v případě nedostatku školních kapacit podpořilo městské části finančně, formou zapůjčení městských pozemků, výpůjčkou nemovitostí nebo vysoutěžením a dodáním modulárních systémů staveb pro rychlý vznik dostatečných prostor.

Sněm starostů proto ve svém usnesení „považuje za naprosto zásadní, aby v návrhu dotačních vztahů pro rok 2023 byl příspěvek městským částem zvýšen minimálně o míru inflace“. Starostové také vyzvali Radu hlavního města, aby jednala se státem s cílem vyrovnat deficit vzniklý nárůstem úrovně inflace a nárůstem cen energií.
Starostové také hlavní město požádali o vyrovnání deficitu nákladů na výkon přenesené působnosti státní správy.

Lidé se necítí v bezpečí, potřebujeme více strážníků
Starostové městských částí Praha 1 až 22 také obsáhle diskutovali o fungování Městské policie hl. m. Prahy a o velkém nedostatku strážníků. Jako velký problém vidí to, že občané oprávněné požadují po svých městských částech zajištění klidu a bezpečí, ale ty neřídí ani městské strážníky, ani jejich obvodní ředitele. Nemají ani vliv na počet strážníků v ulicích.

Starostové proto požádali magistrátní radu, aby připravila návrh na úpravu organizačního řádu Městské policie hlavního města Prahy. Cílem úpravy by podle nich mělo být posílení pravomocí a vlivu městských částí na jednotlivá obvodní ředitelství Městské policie v Praze, a to jak v otázce stanovování úkolů, tak i v otázkách jmenování, odměňování a odvolávání vedoucích pracovníků obvodních ředitelství.

Sněm starostů rovněž konstatoval, že Městská policie v Praze vykazuje dlouhodobý personální podstav a že je třeba přehodnotit počty strážníků v jednotlivých městských částech.

Na sněmu chyběla Zajíčková z Prahy 5. Pětka má přitom problém s narkomany a bezdomovci největší
Ačkoli byl Sněm starostů plný výzev a představení vizí, chyběla na něm starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková. Ta přitom byla v posledních týdnech nejvíce vidět kvůli jejím prohlášením k problematice drog a bezdomovectví. Pátá městská část má s touto skupinou lidí velký problém. Pravděpodobně největší z celé Prahy, protože během covidu se drogově závislí přesunuli z Hlavního nádraží právě k Andělu a další narkomani přišli z dalších částí Česka.

Zajíčková se dříve ostře stavěla proti center pro narkomany, kterých má Praha 5 několik. Teď ve svých prohlášeních přiznává, že by si dokázala představit speciální centra, takzvané „šlehárny“. K této myšlence ji přivedl velký problém, který je u Anděla. Místní obyvatelé i ti, kteří přes Anděl jedou si stěžují na množství narkomanů pohybujících se v parcích a kolem stanice metra. „Je to lepší než nechávat drogově závislé aplikovat si heroin na ulici před očima dětí,“ dodává.

Starostka Prahy 5 Zajíčková, ale na Sněmu starostů, který se konal v pátek na Žofíně, chyběla. Zajíčková je totiž poslankyní a v pátek měla Poslanecká sněmovna další zasedání. Nastává tedy otázka, zdali by město nemělo nastavit i jiný systém v souvislosti v kumulaci funkcí.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90