reklama top
prahazijehudbou 728x90

Udělat ve sklepě bez oken byt? To by nemusel být problém! Postavit mobilní obytný dům kdekoli? Klidně! To by umožnil nový stavební zákon, kterým se bude zabývat Senát. Právě tam teď míří nový dokument, který schválila Sněmovna. Horní komora parlamentu se už předem vyjádřila – vrátíme ho zpět k přepracování.

Nový stavební zákon má kromě dobrých věcí, jako je třeba zrychlení povolování staveb a elektronizaci agendy také své mouchy. Pravomoce výstavby by totiž přešly pod stát, vznikl by jeden superúřad a města a obce by ztratily možnost ovlivnit, co bude v jejich místě stát, tvrdí starostové a primátoři.

Navzdory deklarovaným požadavkům českých měst formulovaných v tzv. Čtyřech městských artikulích vezme nový stavební zákon obcím šanci na rozhodování o svém rozvoji. Všechny státy okolo Česka jdou přitom přesně opačným směrem. Jediným výsledkem budou ekonomické problémy celého Česka. Zákon ještě musí projít Senátem, potom začne platit v červnu 2023. 

Bez možnosti ovlivnit tvář města
Nový stavební zákon podle Prahy způsobí, že budou mít obce minimální vliv na svůj rozvoj a na to, jaké stavby se na jejich území povolí. Jejich obyvatelé budou nespokojeni s tím, jak se jejich prostředí (ne)proměňuje, ale nebudou s tím schopní nic udělat. 

„Kvůli novému zákonu se dostaneme do bizarní situace, kdy rozvoj obcí a měst nebudou řešit zaměstnanci jejich radnic, kteří dobře znají místní specifika, ale naopak centrální státní úředníci, na míle vzdálení každodenní realitě v těchto obcích. Místo převzetí modelu funkčního v zahraničí pro zrychlení stavebních řízení si u nás ministerstvo vymyslelo nový státní megaúřad za desítky miliard korun. Výsledek je, že slibované jedno razítko z jednoho úřadu stačit nebude, pouze se legalizuje bydlení ve sklepě. Na tom ale řešení krize dostupnosti bydlení v 21. století postavit nelze,“ upozorňuje primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Nový stavební zákon vlastně vůbec není nový. Je to ‚pro forma‘, která připomíná současný stavební zákon. Situaci pro města to zhorší, nic se nezmění, nezrychlí ani nezkrátí. Zrychlení, o kterém mluví paní ministryně Dostálová, je lež – bez reformy plánování je to jen polovina mostu. V půli cesty se společně utopíme. Obávám se, že většina poslanců nedohlédla význam námi navrhované změny – tedy, že práva samospráv jsou základem moderního státu. Je to výsměch všem, kteří se snažili zákon zlepšit a posunout, a věnovali úsilí více než ročním jednáním s Ministerstvem pro místní rozvoj. Nyní půjde zákon do Senátu, kam musíme napnout své síly i my a pokusit se přesvědčit kolegy senátory,“ říká 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček. 

Velká města si nebudou moci vydat vlastní stavební předpisy. Stát si je totiž představuje jako unifikovaná sídliště, nevidí například rozdíl mezi historickou částí měst a sídlišti. Česko odmítá přístup běžný ve všech státech kolem nás a místo kvalitních a příjemných měst dál podporuje šedivý průměr. Pražské stavební předpisy budou platit pouze dočasně. 

Přijde obrovský ekonomický průšvih?
„Pražské stavební předpisy nám po desetiletích přinesly do města kvalitu výstavby i veřejných prostranství. Místo toho, aby stejnou možnost dostala i další česká města, tak jim stát svazuje ruce. Po dnešku je navíc zřejmé, že Praha má své předpisy jen na dobu určitou. Co bude pak, zatím nevíme. Je mi líto, že stát nemá ambice tvořit příjemné prostředí, ve kterém všichni žijeme, a že zakládá na obrovský ekonomický průšvih pro všechny regiony v Česku,“ uvádí Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

Pořizování územních plánů a jeho změn bude trvat déle než dnes. Ruší se fungující a využívaný nástroj, který umožňoval za jedno volební období stihnout alespoň změnu územního plánu, a to rozvoji měst a dostupnosti bydlení skutečně nepomůže. 

Dalším paradoxním bodem novely je to, že bydlení nebude vnímáno jako veřejný zájem, ačkoliv ochrana památek, zeleně nebo ohrožených druhů zvířat jím je. Zajištění bydlení však v územním plánu chráněno není.

Úřady budou obíhat dokumenty, nikoli žadatelé, tvrdí Dostálová
Ministerstvo pro místní rozvoj ale kontruje – nový stavební zákon novelizaci potřebuje. Přinese například zrychlení povolování staveb. Týká se to nových domů, ale také silnic a železnic. Češi nebudou muset obíhat spoustu úřadů, vše se vyřídí elektronicky a i „čekačka“ bude zkrácená. V současné době jsou lhůty 5-10 let. U jednoduchých staveb bude muset stavební úřad rozhodnout do 30 dnů ode dne, kdy zahájil řízení. Jak upozorňuje web businessinfo.cz bude na oněch 30 dní zkrácena i lhůta takzvané fikce souhlasu. Jinými slovy – pokud se do 30 dnů stavební superúřad, který povede stát, ke stavbě nevyjádří, znamená to jeho souhlas a investor tak může začít stavět. Proti novému dokumentu je například ministr kultury Lubomír Zaorálek. Tomu vadí, že například mobilní domy, které bude možno postavit bez většího papírování, mohou stát kdekoli v krajině nebo u různých památek.

Se zněním nového stavebního zákona jsou spokojeni developeři. Jim do karet nahrává fakt, že Česko je podle Světové banky na 159. místě ze 190 v rychlosti povolování výstavby.

„O kácení stromů, zásazích v lesích, zabírání zemědělské půdy budou nově rozhodovat pouze stavební úřady. Tedy úřady, které mají v popisu práce povzbuzovat výstavbu. Stavební úřady dokonce budou mít poslední slovo při výstavbě v národních parcích. Slibovaná zlepšení, tedy vymahatelnost lhůt nebo posílení pravomocí obcí při územním plánování, se přitom do zákona nedostala. Nový zákon zhorší postavení všech aktérů. Senát by proto měl zákon zamítnout,“ uvádí v prohlášení Petra Kolínská z Asociace ekologických organizací Zelený kruh.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90