reklama top
prahazijehudbou 728x90

Libeňské soumostí dostalo další ránu. Jeho část – inundačního most – musí k zemi. Je velkým tématem pro politiky. Stačí si na Facebooku zadat „Libeňský most“.

Druhé jednání Rady monitoringu (RAMO) byly vyhodnoceny výsledky provedených diagnostik. Zástupci RAMO projednali i všechny technické okolnosti, které mají vliv na v minulosti uvažované zprovoznění části soumostí pro tramvajovou, individuální automobilovou dopravu, chodce a cyklisty. Zároveň zvážili možná rizika a nepředvídatelné chování konstrukce, které v čase nelze s jistotou predikovat ani z aktuálně provedených diagnostických průzkumů oběma ústavy (VUT Brno a KÚ ČVUT) a z výpočetních modelů.

Rada monitoringu dospěla k jednoznačnému závěru, že nedoporučují obnovení veškerého provozu. Rada tak potvrdila předpoklady z minulého týdne. Doporučuje přistoupit k demolici v současné době uzavřené části Libeňského soumostí a dále se nezabývat žádnou z variant podepření inundačního mostu. A to zejména vzhledem k nevýhodnosti řešení, jak z časového, tak finančního hlediska, kdy se předpokládaná doba realizace podepření pohybuje v řádech několika měsíců a náklady jsou ve stovkách milionů. TSK v současné době intenzivně pracuje na zahájení demolice inundačního mostu. Předpokládaný termín zahájení demolice je v jarních měsících 2024.

V době, kdy bude zavřený i most přes bude postavena dočasná lávka pro pěší. K tržnici bude možné (byť s přestupem) dojet tramvají z Palmovky jako dosud. Podle exnáměstka pro dopravu Adama Scheinherra by do 17. února měla přes řeku až k onomu problematickému místu jezdit tramvaj.

Politici teď na sebe útočí. Co tvrdí příznivci hnutí Praha Sobě?
Současné vedení města tvrdí, že Scheinherr si vymínil rozpadající se most rekonstruovat a že měl jít dolů už dávno.Scheinherr zase tvrdí, že přípravy na jeho rekonstrukci už jely.

„No vzhledem k tomu, že o stavu mostu se ví od roku 1992 a až do roku 2018 nikdo z primátorů ODS TOP09 ANO nezahájil ani údržbu a ani opravu, tak si kolega Adam Scheinherr zaslouží jen pochvalu, že 14 dní po nástupu do funkce se pustil do příprav a jen díky tomu teď už na mostě pracuje stavební firma a zbourání plánované na srpen se předsune na duben,“ reaguje na kritiku o rekonstrukci radní pro dopravu Prahy 7 Pavel Zelenka.

„Když jsem nastoupil na post náměstka pro dopravu, hned na druhém jednání Rady jsme zahájili přípravu rekonstrukce, v roce 2022 vysoutěžili zhotovitele a od podpisu smlouvy běží stavební práce. Od postavení v roce 1928 most neprošel žádnou rozsáhlejší opravou a teď je to poprvé, co má zhotovitele rekonstrukce,“ hájí se sám Scheinherr.

Podle něj se před započetím prací na hlavní konstrukci muselo připravit okolí. Udělat podmíněné přeložky a nové trasy inženýrských sítí. Pravidelně jsem stavbu kontroloval, tak si můžete prohlédnout fotogalerii. Stavěla se nová havarijní nádrž, proplachovací kanál, překládal se páteřní vodovod, prováděl se geologický průzkum podloží, ornitologický monitoring i archeologický průzkum a mnoho dalšího. Kdybychom tyto práce neměli hotové, tak můžeme jen koukat na uzavřený most a čekat. Díky tomu, že jsme v předchozí koalici konečně rekonstrukci odstartovali, se nyní vše jen uspíší a rekonstrukce může pokračovat.

A co vedení města pod značkou SPOLU?
Příběh mostu se však ale zastavil v momentě, kdy přišlo na scénu hnutí PRAHA SOBĚ, respektive Adam Scheinherr. Ten si svou politickou kariéru postavil na mylném předpokladu, že most lze zachovat ve své stávající podobě a ještě v rámci své předvolební kampaně v roce 2018 tvrdil, že most vydrží bez uzavření dalších 10 let. Po roce 2018 se Adam Scheinherr, coby nově zvolený radní pro dopravu, rozhodl radikálně změnit směr přemýšlení o budoucnosti mostu a vybral na první pohled líbivou variantu – zvanou “citlivá rekonstrukce.”

Bohužel dnes již víme, že toto zdržení bylo pro most pravděpodobně likvidační. Jsme rádi, že současný náměstkem pro dopravu v prosinci 2023 představil projekt záchrany mostu, ale pojďme si přiznat, že se nejedná o žádnou citlivou rekonstrukci, nýbrž o vybudování mostu nového! Ostatně, takto od čtvrtka stojí i nový název investiční akce.

Na závěr je třeba říct, že pro SPOLU pro Prahu je nepřípustné, aby Adam Scheinherr za své pochybení v této věci nevyvodil politickou zodpovědnost, a byl tak nadále členem dozorčí rady TSK. Na posledním zastupitelstvu města navíc nezískal důvěru zastupitelstva pro pokračování ve své funkci. Na kritické infrastruktuře nelze dělat politiku, musíme dbát na názory odborníků – a to i na ty, které se nám zrovna nelíbí.

A pozadu nezůstávají také hnutí ANO nebo oblastní hnutí jako například Patrioti z Prahy 8.

-jah-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90