reklama top
prahazijehudbou 728x90

Staroměstský jez se vrátil do podoby ze 13. století – zatím tedy alespoň v prvním z celkových pěti šedesátimetrových úseků. Stavbaři Metrostavu vybourali původní konstrukci a nahradili ji novým dubovým roštem ukotveným do dřevěných pilot a vyplněným žulovými deskami. Nyní připravují rekonstrukci druhého úseku, pomocí provizorního hrazení vytvářejí tzv. ochrannou jímku, aby si zajistili suchý prostor pro další práci. Do konce roku chtějí stihnout vybetonování základové desky, Praha se tedy může těšit na další lodní betonáže, jaké zažila letos v srpnu. Následně budou práce ukončeny a obnoví se zase na jaře příštího roku.

„Zhotovitel se nelehkého úkolu zhostil statečně, a i když mu hydrologické podmínky (zvýšené průtoky ve Vltavě) příliš nepřály, dokázal první etapu zdárně dokončit, nyní již je dobře připraven na zbylé etapy,“ sdělil Jan Šimůnek, správce stavby ze státního podniku Povodí Vltavy, který je investorem rekonstrukce Staroměstského jezu.

Firma používá ty nejlepší materiály, jaké jsou u nás k dispozici – 160 let staré duby a kvalitní žulový kámen z blokové těžby. A že je to nějakého materiálu! Jenom celková délka dřevěných trámů pro kompletní roštovou konstrukci přesahuje dva kilometry. Jen pro představu: Pokud bychom trámy skládali za sebe na Karlův Most, vytvořily by čtyři souvislé řady.

Šikmý, více než 320 metrů dlouhý jez leží mezi Sovovými mlýny a Novotného lávkou. Pochází ze 13. století a s konstrukcí tzv. pražského typu byl vzorem pro další stavby v korytech řek v širokém okolí. V hlavním městě si jako jediný zachoval původní tvar, byť během své existence prošel mnoha menšími opravami.

Cílem aktuální kompletní rekonstrukce je vrátit památkově chráněnému dílu jeho historickou podobu. V polovině století dvacátého byla totiž někdejší kamenná výplň dřevěného roštu zaměněna za výplň betonovou. Stavbaři Metrostavu využívají v co největší míře historické postupy a dřevěný rošt opět vyplňují kamennými deskami, tak jako jejich prapředchůdci v době původní výstavby.


Náročný projekt skončí v roce 2024 a stavební práce na místě se vždy omezí na období od jara do podzimu. Stavbu buduje pro investora Povodí Vltavy, státní podnik největší česká stavební společnost Metrostav. Investiční náklady přesahují 112 milionů korun.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90