reklama top

Rehabilitační klinika Malvazinky posouvá hranice moderní rehabilitační péče blíže k pacientům. Dokonce až přímo k nim domů.

Rehabilitační klinika Malvazinky patří v Praze a v Česku mezi vyhlášené instituce svého druhu. Zaměřuje se na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci a ortopedickou operativu. Kromě nadstandardního prostředí a komplexní poskytované péči vyniká i díky speciálním programům pro fyzioterapeutické pacienty. Erudovaní odborníci a lékaři Malvazinek pomáhají lidem každý den překonávat jak fyzická, tak i psychická trápení po těžkých nemocech a úrazech, které v některých případech vyžadují komplikované zákroky, jako jsou např. amputace. Prostřednictvím myšlenky komplexní péče a speciálním programům, například Školy chůze či Intenzivní hybridní rehabilitace, je pacientům zajištěna kvalitní péče „pod jednou střechou“. Pacienti se po důkladné rehabilitaci dostanou rychleji zpět do aktivního života, což má pozitivní vliv nejen na ně samotné, ale také na zátěž zdravotního systému. Kvalitní poskytovaná péče, navrácení pacienta do běžného života a zkrácená doba potřebná na jeho začlenění do společnosti se pak v dlouhodobém horizontu pozitivně odráží i na celkovém hospodářství Prahy a celé ČR. Z komplexní rehabilitace tedy ve výsledku těží pacienti i stát.

Rehabilitační klinika Malvazinky si během své téměř dvacetileté historie vytvořila silnou pozici jako poskytovatel rehabilitačních služeb té nejvyšší kvality. Kromě nejširší veřejnosti se zde pravidelně léčí i mnoho významných osobností od umělců přes politiky až po sportovce. „Je naší velikou devizou, že můžeme čerpat inspiraci ze zahraničí pro zlepšení našich služeb. Naše zahraniční zázemí tak vnímáme jako výraznou nespornou výhodu oproti ostatním poskytovatelům zdravotní péče v České republice,” říká Dr. Jochen Sagadin, předseda představenstva společnosti VAMED MEDITERRA, která kliniku na Malvazinkách provozuje.

V oblasti zdravotní péče pokrývá klinika všechny oblasti, od prevence přes akutní péči po rehabilitaci a péči následnou. Běžně dostupné služby, jako jsou akutní chirurgie a ortopedie následná rehabilitace, fyzioterapie a dlouhodobá intenzivní péči se v průběhu let zdárně rozšiřují a vznikají nové a moderní projekty. Příkladem jsou dva speciální programy.

Za čtyři týdny chodí lidé po amputaci bez opory
Škola chůze, díky které se pacienti po amputacích vrací do běžného života snáze a rychleji, je již zavedeným a několik let fungujícím programem Rehabilitační kliniky Malvazinky, který pacienti v takovém rozsahu nikde jinde nenajdou. Multidisciplinární tým pomáhá nejen s fyzickými, ale i s psychickými dopady amputací. Ročně projdou programem desítky klientů, kterými jsou jak mladší lidé po nehodách, tak starší pacienti amputovaní po diabetu. Všichni bez rozdílu prochází rehabilitačním programem tři až čtyři týdny. Po této době jsou obvykle schopni chodit bez opory. Součástí léčby je individuální terapie, velmi nápomocná skupinová terapie, cvičení v bazénu, vodoléčebné a elektroléčebné procedury. „Náš program je v rámci České republiky i jejího blízkého okolí unikátní. Byli bychom rádi, kdybychom mohli pomoci co nejvíce lidem, a proto stále rozšiřujeme své aktivity, pořádáme každoroční pobyty pro amputáře a pomalu se nám tvoří i skvělá komunita lidí, kteří se navzájem podporují,” zmiňuje Mgr. Hana Kohoutová, fyzioterapeutka a lektorka Školy chůze Rehabilitační kliniky Malvazinky, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

Online rehabilitace pod odborným dozorem
Na Malvazinkách se odborníci věnují také oblasti tzv. telerehabilitace, díky níž se velká část rehabilitace dá zvládnout online a v domácím prostředí. „Vytvořili jsme v ČR zatím ojedinělý pilotní program tzv. intenzivní hybridní rehabilitace. Pacientovi je na míru vytvořen speciální léčebný plán sestávající z klasické ambulantní fyzioterapie doplněný o online fyzioterapeutické konzultace,” popisuje MUDr. Martin Šimůnek. Efektivita a účinnost terapie spočívá v tom, že mnoho zranění a onemocnění pohybového aparátu lze řešit i pomocí správně prováděných cvičení pod vzdáleným dohledem fyzioterapeuta.

Většina výzkumů se shoduje, že telerehabilitace je efektivní metoda poskytování fyzioterapie a její přínosy mohou být minimálně srovnatelně efektivní jako při běžné terapii tváří v tvář. „Podle závěrů některých studií má telerehabilitace i nesporné výhody na úrovni celého zdravotnického systému. Hovoří se o tom, že telerehabilitace snižuje potřebu hospitalizace či nutnost opakované hospitalizace a umožňuje dřívější propuštění z nemocnice do domácího léčení, také zvyšuje efektivitu a návaznost následné péče, vede k celkové úspoře nákladů, a v neposlední řadě zpřístupňuje rehabilitaci i pacientům v odlehlých oblastech,“ uzavírá MUDr. Soňa Musilová, lékařská ředitelka Rehabilitační kliniky Malvazinky.

-red-

reklama bottom