reklama top

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varováná před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v instalaci a používání aplikace TikTok.

Obava z možných bezpečnostních hrozeb vyplývá především z množství shromažďovaných dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou sbírána, nakládání s nimi a v neposlední řadě také z právního a politického prostředí Čínské lidové republiky, jejímuž právnímu prostředí je podřízena společnost ByteDance, která vyvinula a provozuje sociální platformu TikTok.

Stručně řečeno, aplikace TikTok sbírá výrazně více dat o Vás uživatelích, než byste očekávali a následně se odesílají do úložišť, kde se dále zpracovávají. Provozovatel aplikace může tyto data zneužít a v zásadě proti tomu neexistuje účinná obrana. Vzhledem k uvedeným skutečnostem NÚKIB všem uživatelům doporučuje odstranění aplikace z telefonu.

Více najdete na stránkách NÚKIBu a zprávě o rizikové aplikaci TikTok.

-mag-

reklama bottom