reklama top
prahazijehudbou 728x90

Bývalý náměstek primátora za dopravu Adam Scheinherr zhodnotil svou práci za čtyři roky, co byl ve vedení města. A taky nastínil plány a projekty, které stačil spustit. Dnes se dozvíte více o projektech pro tramvaje, autobusy, parkování, pěší a cyklisty. Aktuálně běží stavby za více než 22 miliard korun. Za dalších 27 miliard korun již Praha soutěží zhotovitele.

TRAMVAJE

 • Letos vyvrcholí tramvajový boom, který Praha nezažila minimálně od 80. let a díky němuž se městu daří napravovat historickou chybu, kdy kolejová doprava nebyla zaváděna zároveň s výstavbou do okrajových částí našeho města
 • V polovině roku bude dokončen 1,7 km tramvajové tratě se 4 zastávkami z Modřan do Libuše a Kamýka.
 • Na podzim bude dokončen 2,3 km tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu s 5 zastávkami.
 • Na konci roku bude hotov 1,5 km tramvajové tratě napříč novou zástavbou na Barrandově až ke Slivenci se 3 zastávkami.
 • A samozřejmě celý rok poběží stavba Dvoreckého mostu, který je významný nejen pro tramvaje, ale též autobusy, pěší a cyklisty.
 • V průběhu roku by Praha měla vybrat výrobce až 200 nových moderních tramvají, které začnou brázdit naše ulice v roce 2025. Do roku 2026 budou plně nízkopodlažní a na nejvyšší úrovni komfortu pro cestující. Konečně i nejvíc oblíbený dopravní prostředek mezi Pražany dostane kvalitu, co si zaslouží!

AUTOBUSY A TROLEJBUSY

 • Od poloviny roku 2021 má Dopravní podnik hlavního města Prahy všechny autobusy nízkopodlažní a nově si v každém z nich můžete koupit jízdenku pomocí platebního terminálu.
 • V letošním roce město obdrží 15 nových kloubových trolejbusů SOR, 41 kloubových autobusů Iveco Czech Republic, a.s. a 50 standardních autobusů IVECO.
 • Zapůjčí si nový vodíkový autobus k testování a obdrží též první téměř 25m dlouhý velkokapacitní autobus Škoda Group-Solaris Bus & Coach.
 • Na konci roku by Praha měla mít z flotily 1187 autobusů 65% v emisní třídě EURO VI a 60% autobusů s klimatizací. Tj. v obou kategoriích nárůst o cca 8% oproti roku 2022.

PĚŠÍ, VOZÍČKÁŘI, KOČÁRKY ČI SLABOZRACÍ

 • Celé čtyři roky dosluhující náměstek pro dopravu Adam Scheinherr vyvíjel velké úsilí do pěší prostupnosti, bezbariérovosti a úprav křižovatek dle podmínek bezpečnosti. Cíle bylo získat kvalitní a bezpečná veřejná prostranství pro pěší, kočárky, vozíčkáře, slabozraké. I když to nejsou mediálně sexy projekty, tak jsou obrovsky důležité v našem každodenním životě.
 • Letos mezi významné akce bude patřit např.:
 • V Praze 5 vznikne nový přechod přes Jiráskův most
 • Nově budou bezbariérové zastávky Čechův most, kde od Stalina vznikne i chybějící přechod pro chodce.
 • Nový přechod vznikne na stanici metra Vltavská přes Bubenskou ulici a na Strašnické do parku Gutovka.
 • Na Bubenském nábřeží vznikne s dokončením Štvanické lávky široká pěší promenáda.
 • Nový přechod vznikne i na Bulharu, jako první etapa zlidštění této křižovatky pro pěší i cyklisty.
 • V Horních Počernicích vznikne nový podchod pod rekonstruovanou železniční tratí. Nově zde budou vlaky jezdit 160km/h a tedy přístup do průmyslové zóny bude konečně bezpečný.
 • V Holešovicích vznikne po 120 letech pěší průchod skrz Bubny mezi ulicí Veletržní a Dělnická.
 • Podobných akcí bude na dvě desítky a přičemž mezi ty nejvýznamnější patří Dvorecký most a Štvanická lávka

AKCE PRO PĚŠÍ I AUTA

 • Mohou existovat akce, které mají na první pohled úplně rozdílné uživatele, ale vzájemně si vyhoví, letos nás čeká např.:
 • Stavba podchodu pod Cukrákem na Zbraslavi, který nahradí problematický a nepříjemný přechod pro chodce a zároveň se zruší i snížená 50 km/h rychlost.
 • Již na jaře Praha dokončí podchody na Kbelské ulici pod železniční tratí, ty umožní prodloužit odbočovací pruh na sídliště Hloubětín a tím se zkapacitní celá křižovatka.
 • Podobně by měl zaniknout přejezd v Horních Počernicích v ulici Bystrá. Pro pěší a auta by se zde měl začít budovat podjezd. Dlouhé čekání tak bude minulostí

VELKOKAPACITNÍ PARKOVIŠTĚ

 • Od roku 2021 má Praha v provozu největší P+R parkoviště v ČR pro téměř 900 aut a staví či projektujî se další:
 • V polovině roku bude otevřen parkovací dům Nové Butovice pro 376 aut. Polovinu jeho kapacity využijí místní, druhou polovinu dojíždějící k přestupu na metro.
 • Na jaře bude zahájena stavba parkovacího domu Dědina pro 290 aut v koordinaci s tramvajovou tratí.
 • Před výběrem zhotovitele je též stavba P+R na Opatově pro 495 aut.

CYKLISTÉ

 • Pokud to podmínky v daném místě umožňují, prioritně se staví oddělené stezky, letos například:
 • Dokončí se rekonstrukce a rozšíření věčně přecpané pravobřežní stezky mezi Vyšehradským tunelem a Branickou ulicí.
 • Podél Strakonické ulice se rozšíří a zrekonstruuje chodník, na kterém bude možné pohodlně jet i na kole.
 • Štvanická lávka se dostává do poslední etapy. Dvorecký most má hotové první základy pilířů.
 • Na Rohanském ostrově dojde ve spolupráci s MČ Praha 8 k rozšíření a rekonstrukci chybějící části stezky.

V takovém stavu přebere nový náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib – primátor Prahy od dosluhujícího náměstka @Adam Scheinherr. Připomeňme, že když gesci dopravy přebíral, tak v Praze neběžela ani jedna velká dopravní stavba a ani žádný významný projekt neměl získané stavební povolení, aby se mohlo ihned stavět. “Troufám si říci, že dopravní projekty se mi podařilo napříč druhy dopravy významně poposunout a rozjet,” píše na svém FB Adam Scheinherr.

Svému nástupci Zdeňku Hřibovi resort předává na schůzkách, které se nyní konají. “Další stovky akcí jsou připravené na celé čtyři roky a já se obávám, jak jejich prosazení bude složité v rámci této koalice, tak přeji hlavně štěstí a také odvahu, pracovitost a drive ty věci poposouvat,” píše na svém FB Scheinherr.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90