reklama top

Dostavba dálnice D0, neboli pražského okruhu, patří k prioritám Ministerstva dopravy v celorepublikovém měřítku. Vedle samotných stavebních prací je velmi důležitá také komunikace s dotčenými městskými částmi, obcemi a veřejností. V médiích za tento důležitý projekt bude mluvit Martin Opatrný.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, které má stavbu na starosti, proto nyní zahajuje intenzivnější komunikaci. Mluvčím projektu se stal Martin Opatrný, odborník na strategickou a krizovou komunikaci. Za více než dvacet let nasbíral zkušenosti ze státní správy, soukromé sféry i mezinárodního prostředí. Působil mimo jiné v Poslanecké sněmovně PČR, na Ministerstvu pro místní rozvoj, v mezinárodní poradenské síti Interel, spolupracoval například se Správou úložišť radioaktivních odpadů, vystupoval jako mediátor v otázkách Štěrboholské radiály, nebo komunikoval zavedení elektronické dálniční známky. 

-red-

reklama bottom