reklama top
prahazijehudbou 728x90

Je to hotovo. Praha už odsouhlasila změnu územního plánu v Holešovicích, aby měla černé na bílém, kde může postavit Vltavskou filharmonii. Bude součástí nové výstavby na velkém brownfieldu Bubny-Zátory. Problém ale bublá o pár metrů dále od filharmonie. Na území nové čtvrtě vzniknou zbytečně velké komerční plochy a málo zeleně a místa pro výstavbu škol nebo hřišť, tvrdí Arnika.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy odsouhlasilo změnu územního plánu v pražských Holešovicích. Jedná se o jeden z mnoha přípravných kroků, jehož cílem je umožnění výstavby nové koncertní budovy Vltavské filharmonie, jejíž podoba vzejde z mezinárodní architektonické soutěže v květnu tohoto roku.

„Záměrem hlavního města je vybudovat v Praze nový koncertní sál v rámci soudobého hudebního centra, které by splňovalo světové standardy, a to jak technické či akustické, tak architektonické nebo urbanistické,“ popisuje plán Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora.

Nové kulturní centrum se stane iniciačním bodem a symbolem přeměny jednoho z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů, transformačního území Holešovice Bubny–Zátory, a centrem hudebního života v Praze – mělo by se jednat o každodenně živý, otevřený a plně využívaný prostor pro všechny návštěvníky. Tímto krokem plánuje Praha potvrdit mezinárodní pověst kulturní metropole a symbolu české hudební tradice.

„Vltavská filharmonie pomůže zacelit jizvu na tváři Holešovic. A změna územního plánu umožní architektonickým týmům větší svobodu,“ komentuje starosta Prahy 7 a zastupitel hlavního města Jan Čižinský.

V lokalitě vznikne kromě nové budovy Vltavské filharmonie také bydlení až pro 25 tisíc obyvatel, kompletní veřejná vybavenost nebo velký centrální park. Územní studii, která proměnu brownfieldu Bubny–Zátory zaštiťuje, představilo hlavní město Praha v prosinci 2020.

Právě v této souvislosti se zdvihá vlna kritiky. Například spolek Arnika upozorňuje na to, že územní plán počítá s velkými komerčními plochami o velkostech známých obchodních domů typu Palladium a překvapivě menšími zelenými plochami. Menší jsou podle Arniky také plochy pro školní budovy nebo sport.

Arnika upozorňuje na

  • přehnané kapacity zástavby – koeficienty umožňují vysoké kapacity zástavby, čtvrť bude přehuštěná, vyvolá vysokou dopravní zátěž
  • na nevhodnost umístění obchodního centra – regulativy umožňují umístění obchodního centra, které velikostí odpovídá největším pražským, což je do této lokality krajně nevhodné
  • nedostatečné plochy parků – vymezené plochy parků a zeleně jsou naprosto nedostatečné
  • nedostatečné plochy pro občanskou vybavenost – školy, školky, sociální či zdravotní zařízení (domovy důchodců, s pečovatelskou službou, polikliniky), sportoviště
  • neřešení problematiky dostupného bydlení – město by si mělo před vydáním změny územního plánu smluvně ošetřit, že developer poskytne část pozemků pro dostupné bydlení (městské byty)
  • není stanovena žádná etapizace či podmíněnost – není tedy garance, že nutná veřejná infrastruktura vznikne v předkládané podobě

Ke kritice se přidávají také Piráti. Ti se zásadně stavějí proti výstavbě plánovaného naddimenzovaného obchodního centra na území městské části v rámci brownfieldu Bubny-Zátory. Kritizují netransparentnost celého procesu, nedostatečné zdůvodnění návrhu změny územního plánu, ohrožení dosud vzkvétajícího maloobchodu, ohrožení městských investic v Pražské tržnici, zvýšené dopravní a ekologické zatížení i nedostatek respektu k udržitelnému rozvoji a koncepcím moderních měst 21. století. Proto, kromě institutu veřejného zmocněnce, iniciují i petici proti výstavbě obchodního centra, které nemá v Praze 7 jiné opodstatnění než zájem developera.  

V návrhu územního plánu je plocha SMJ-S(X5), která umožňuje výstavbu obchodního domu o celkové hrubé podlažní ploše 156 tisíc m2, což je plocha odpovídající sedminásobku OC Stromovka. Obchodní dům bude nad zemí rozdělený do 3 objemů, které budou propojené nad zemí můstky a pod zemí půjde o jeden celý propojený objekt. I když má jít funkční mix a v objektu mají být umístěné i byty, plánuje se mezi 55 tisíc až  95 tisíc m2 obchodních ploch, což bude větší obchodní plocha než má například OC Palladium nebo Arkády Pankrác.

Už v pondělí 4. dubna 2022 se koná zasedání zastupitelstva Prahy 7, kde se lidé mohou k developerskému záměruPrávě zastupitelé mají možnost ovlivnit budoucí tvář celého území. Více na FB události.

-jah-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90