reklama top

Správa Krkonošského národního parku žádá veřejnost o spolupráci v boji proti lupině mnoholisté! Tato krásně kvetoucí rostlina představuje pro krkonošské luční druhy značné riziko.

Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), známá také jako vlčí bob, pochází ze Severní Ameriky. Na území Krkonoš kvete přibližně od června. Bohatá květenství lahodí oku mnoha zahrádkářů a chalupářů. Kdo již přišel do kontaktu s lupinou, ví, o jak nepohodlného souseda se může jednat. Než se nadějete, uteče lupina původně ze skalky či zahrádky do širokého okolí či sousedství. Její bohatá květenství plodí velké množství semen s vysokou a hlavně dlouhodobou klíčivostí.

Lupina je v Česku klasifikována jako invazní druh, který poškozuje naše ekosystémy. Invazní rostliny jsou charakteristické tím, že se snadno šíří a obsazují nová stanoviště, odkud vytlačují původní druhy. Lupina zvolila dravou životní strategii s velice efektivním způsobem rozmnožování. Produkuje vysoké množství semen a tvoří husté porosty. V symbióze s hlízkovými bakteriemi dokáží obohacovat půdu o dusík a měnit tak živinové poměry v půdě vyhovující rumištním druhům jako jsou například kopřiva nebo šťovíky.

V posledních letech se lupina začala vyskytovat i na krkonošských loukách, pro které představuje závažné riziko. Postupně vytlačuje a mění původní luční společenstva. Provedená mapování potvrzují, že lupiny přibývá. Škodí rostlinám, které jsou v Krkonoších původní.

Bohužel není v možnostech Správy KRNAP regulovat lupinu včas a všude tam, kde se již rozšířila. Prosíme proto o pomoc vlastníky luk, hospodáře i chalupáře či rekreanty. Včasná seč omezí její další šíření. Lupinu je třeba sekat nejdéle v době, kdy začne kvést, aby nemohla vytvořit semena. Správa KRNAP bude ráda za informace o výskytu lupiny i dalších invazivních rostlin v Krkonoších.

Krkonoše ale nejsou jediným místem, kde se vlčí bob roztahuje. Tuhle nebezpečnou rostlinnou šelmu můžete vidět na různých místech. Zaznamenána byla například v nižších polohách Krušných hor. I tam ale potřebují lidé vědět, že tahle krásná kytka jim brzo zničí pestrost luk a lesů.

-an-

reklama bottom