reklama top
prahazijehudbou 728x90

Pražská developerská společnost (PDS) předložila pravidelné tržní ocenění svého nemovitostního portfolia, do kterého bylo zahrnuto 816 tisíc m2 městských pozemků určených především pro bytovou výstavbu.

Pravidelná tržní ocenění, běžná u privátních správců nemovitého majetku, slouží jako podklad pro strategická rozhodnutí hl. m. Prahy, jak se svým majetkem nakládat a jak jej dále zhodnocovat. Tržní ocenění je důležitým podkladem pro jednání o struktuře financování realizace a provozu projektů městského nájemního bydlení, které PDS připravuje.

Další miliardy v pozemcích a stavbách
Historicky první tržní ocenění portfolia pozemků svěřených k hospodaření provedl městský developer v roce 2021. Hodnota stanovená znalci v oboru oceňování ze společnosti Knight Frank byla tehdy stanovena na 2,939 miliardy korun. V následujícím roce se tržní hodnota realitního portfolia PDS podle zprávy zvýšila na 4,298 miliardy korun. Aktuální tržní hodnota souboru nemovitostí, které byly předány PDS k hospodaření, dosáhla podle téhož odhadce výše 7,123 miliardy korun.

„Růst tržní hodnoty portfolia PDS je daný několika faktory: dalším rozšířením počtu lokalit, profesionální developerskou přípravou jednotlivých projektů PDS a také dočasným svěřením projektu Centra Nová Palmovka. Tržní ocenění je nezbytný podklad pro řešení otázky financování projektů městského nájemního bydlení,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Praha se tak odklonila od mainstreamových úvah o prodeji městských pozemků jako jediné formě jejich zhodnocení pro městskou pokladnu a vydali se cestou aktivního přístupu ke správě městských nemovitostí. „Díky tomu městu zůstanou nejen pozemky, ale také kontrola nad tím, co na nich vznikne, což po jejich prodeji už není možné, a pomůže to tak do budoucna nejen výstavbě nových městských bytů,“ uvádí radní pro majetek Adam Zábranský.

Pro strategické rozhodování města
Pravidelné tržní ocenění ukazuje aktuální nikoliv účetní hodnotu městských pozemků, pomáhá ke změně vnímání hodnoty veřejných nemovitostních aktiv a je základem pro strategické rozhodování města o připravovaných investičních projektech. „Očekávám, že k dalšímu významnému nárůstu tržních hodnot v řádu miliard korun dojde zejména v klíčových lokalitách na Palmovce a Nových Dvorech. Zvýšení tržních hodnot spočívá zejména v tom, že dochází na mnoha lokalitách k řádnému využívání nebo zvyšování jejich potenciálu z hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního,“ dodává Petr Urbánek, ředitel PDS.

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy náměstka primátora Petra Hlaváčka v roce 2020 jako příspěvková organizace města. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení, aby bylo možné městský bytový fond rozšířit a nabídnout jej zejména zástupcům tzv. preferovaných profesí a rodičům-samoživitelům. PDS hospodaří s 816 000 m2 pozemků ve vlastnictví města, na nichž se počítá s výstavbou 6 000 až 8 000 bytů do 10 let. První projekty už vznikají, jak jsme psali například v článku Městské části se domlouvají, jak dál s bydlením. První obecní dům už stojí.

-red- 

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90