reklama top
prahazijehudbou 728x90

Praha 3 schválila záměr přejmenovat jednu z hlavních tepen Žižkova. Místo kontroverzního sovětského velitele by mohla nést jméno prvního starosty obce Žižkova. Dopad a důsledky nového názvu Koněvovy ulice chce nyní radnice prověřit s občany, kteří zde žijí nebo podnikají.

Na základě žádosti Klubu přátel Žižkova a ve světle aktuálních událostí chce vedení Prahy 3 znovu zahájit diskusi o přejmenování Koněvovy ulice. Ta je pojmenována po Ivanu Stěpanoviči Koněvovi, který je sice znám jako osvoboditel Prahy po druhé světové válce, zároveň však na podzim 1956 řídil krvavé potlačení maďarského povstání sovětskou armádou a rovněž na jaře 1968 vedl vojenskou delegaci, jejíž členové v Československu mj. prováděli zpravodajský průzkum před srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy. Tato rozporuplnost vede opakovaně k nastolení otázky vhodnosti ponechání stávajícího pojmenování jedné z páteřních ulic nejen Žižkova, ale celé Prahy 3.

„Historie i současné dění ukazuje na rizikovost pojmenovávání ulic po osobnostech vojenského a politického života komplikovaného 20. století. Na druhou stranu má Praha 3 velký dluh vůči osobnosti, která se bezpochyby pozitivně zapsala do historie Žižkova, a tou je Karel Hartig, stavitel, první starosta obce Žižkova, vlastenec a všestranně činorodý člověk, stopy jehož působení nacházíme na Žižkově dodnes,“ vysvětluje radní pro kulturu a strategické plánování Prahy 3 Pavel Křeček.

Souhlas s navrženým pojmenováním vyslovila i širší rodina Karla Hartiga. „Jsme přímými potomky rodiny Stome, která vlastnila statek Pražačka a rozsáhlé pozemky v okolí a do které se Karel Hartig v roce 1865 přiženil. Nejsme si vědomi, že by žili přímí potomci Karla Hartiga, proto si dovolujeme tento souhlas vyslovit my, členové jeho širší rodiny,“ uvedl jménem všech žijících členů rodiny Ivo Stome.

Vedení městské části si uvědomuje, že by případné přejmenování ulice mohlo být problematické pro obyvatele a podniky sídlící na Koněvově ulici. „Jedná se o nejdelší ulici v Praze 3 a jednu z největších v rámci celé Prahy, která je významně obydlena fyzickými osobami a zároveň je sídlem řady firem a právnických osob, pro které může přejmenování znamenat mnoho komplikací. Proto chceme zahájit rozsáhlou informační kampaň a hledat co nejschůdnější a pro občany maximálně komfortní způsob řešení,“ dodává Křeček.

Dříve než bude návrh předložen Zastupitelstvu městské části Praha 3 a následně místopisné komisi a Radě hl. m. Prahy k finálnímu rozhodnutí, chce radnice prověřit názor obyvatel žijících v Koněvově ulici (např. formou dotazníkového šetření či jiným vhodným způsobem vyjádřit svůj postoj k přejmenování ulice). Současně má být zpracován harmonogram celého procesu a informační kampaň o změnách, které by se občanů a právnických osob na Koněvově ulici v případě přejmenování dotkly.
„Přejmenování Koněvovy ulice se na Praze 3 diskutuje už několik desetiletí a stále se na nás obrací řada občanů s touto žádostí. Je na čase, abychom se k této otázce postavili čelem a s vědomím všech důsledků s tím spojených,“ uzavírá Křeček.

Na druhé fotce v naší galerii si můžete prohlédnout ulici vyfotografovanou v roce 1875. Fotka pochází z pozůstalosti městského stavitele a prvního žižkovského starosty Karla Hartiga, byla pořízena z jižního úbočí Vítkova směrem k východu. Komunikace se stromořadím je někdejší Vídeňská silnice, později Poděbradova třída, dnes Koněvova ulice. Dům s nápisem Zajíček a Pollák je dodnes stojící dům č.p. 158 na této ulici. Vpravo nahoře část východního výběžku vrchu sv. Kříže. V pozadí na obzoru (střed fotografie): Židovské pece. Vlevo usedlosti: Čapkova (nejbližší), Rožmitálka, Ohrada (nejvzdálenější).

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90