reklama top
prahazijehudbou 728x90

Zahrádky v Praze jsou fajn. Už v pondělí se za jistých pravidel konečně otevřou. Provozovatelé hospod v centru města ale uvolňování vládních opatření budou mít komplikovanější – město schválilo nová pravidla pro umístění jejich předzahrádek. Díky novému dokumentu by totiž ulice a chodníky měly zůstat pohodlně průchozí.

Známe to všichni. Hospody vystrkují svoje předzahrádky na chodníky. V centru dokonce tak, že narušují atmosféru starého města, zakrývají svými plachtami nebo stříškami výhled na památky. S tím bude ale konec, rozhodlo vedení města.

„Poslední dobou se ale bohužel stalo běžnou praxí, že někteří provozovatelé předzahrádek začali tento prostor ohrazovat, ať už třeba dřevěnými deskami nebo fóliemi. Také stále častěji docházelo k umisťování zahrádek na podesty. Někdy to tak spíš vypadalo, že si provozovatelé před restaurací postavili nový restaurační domeček. Tím vším vznikaly jednak bariéry v prostoru ulic, jednak vznikal vizuální smog v samém srdci města,“ říká primátor Zdeněk Hřib.

Proto se svými kolegy připravil nová omezení, která se budou líbit nejen Pražanům, ale také turistům a naopak z nich nebudou mít radost majitelé restaurací, kteří svoje předzahrádky kolem památek vystrkují. Nově budou moci být předzahrádky umisťovány tam, kde nepřekáží, a pouze v kultivované podobě. Ulice musí zůstat průchozí.

Jedněmi z nejvytíženějších pražských promenád, kterých se nová pravidla týkají, jsou Hradební korzo a Královská cesta. Hradební korzo se vine po stopách staroměstských hradeb od Národní třídy po Revoluční ulici. Královská cesta je pak trasou přes historické centrum, po které přijížděli čeští králové ke korunovaci. Vede od Obecního domu přes Karlův most až ke katedrále sv. Víta.

Podle odhadů před pandemií těmito promenádami prošlo až 100 tisíc lidí denně. To je pro představu třeba stejný počet lidí, který denně odbaví stanice metra I. P. Pavlova. „Jsem proto rád, že se pravidla pro předzahrádky upravila tak, aby město bylo lépe průchozí a hezčí. A že jejich podobu už neovlivňují zájmové skupiny, ale že jsou pravidla upravena ve prospěch Pražanů. Budou z toho těžit vlastně i návštěvníci Prahy, protože ti nejezdí za Prahou nevkusnou a nevlídnou, ale za Prahou malebnou a historickou,“ uzavírá primátor Hřib.

Co se změní

 • zábor nesmí utvářet vizuální a prostorové překážky, zejména se neumisťuje do tras přirozeného pěšího propojení dvou exponovaných bodů
  (nároží, okolí přechodů pro chodce)
 • zábor má účelný tvar a minimální možné rozměry
 • zábor nesmí bránit vstupu do objektu či ho zastiňovat
 • vhodné a možné je umístění předzahrádek a jiných záborů v místech, kde je
  uliční čára ustupuje a v rámci veřejného prostoru tak dochází k jeho rozšíření
 • nepřípustná je forma ohrazení kompaktní zábranou (desky, textil, sklo aj)
  nebo souvislou řadou velkoobjemových nádob na zeleň, výjimku tvoří
  platforma svahu, kde zábradlí plní bezpečnostní funkci za židlí
 • bude se uplatňovat již v prosinci 2020 schválený zákaz reklamy šíření na veřejně přístupných místech mimo provozovnu – tj. v prostoru zahrádky se nesmí nacházet
 • žádné reklamní tabule, plakáty či podobné typy zařízení

Umístění předzahrádek na podestách:

 • předzahrádky nejsou umístěny na podestu, pakliže se nenachází na vozovce,
  nebo svahu se sklonem vyšším 5 P
 • podesta má jen nezbytně nutnou výšku
 • podesta ve vozovce vyrovnává úroveň chodníku

Město provozovatelům restaurací doporučuje:

 • používat subtilní typy mobiliáře, profilový a nikoli plnostěnný mobiliář
 • vyhnout se používání samostatně stojících mobilních markýz
 • umístění pouze v prostoru stromořadí)
 • materiálově a konstrukční řešení záboru by mělo odpovídat charakteru místa

Kde předzahrádky zmizí

 • Mostecká ulice – dílčí rozšíření ploch při jižní hraně náměstí
 • Karlova ulice – přidání plochy při hraně kostela sv. Salvátora s nově zavedenou podmínkou sklízení na noc
 • Malé náměstí – přeuspořádání ploch
 • Staroměstské náměstí – mírně rozšířena plocha možného záboru na počátku bloku Melantrichova – Železná a před domy ve střední části jižní hrany náměstí
 • Celetná – přidána plocha od č. p. 22 po Dům u Černé matky Boží, dále za průchodem skrze budovu Obvodního soudu
 • náměstí Republiky – mírné rozšíření plochy před Obecním domem
reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90