reklama top
prahazijehudbou 728x90

Pražané stále více a lépe třídí bioodpad. Naneštěstí se ale často stává, že veškerá snaha o získání kvalitního bioodpadu je zmařena kvůli vyhazování surovin společně s papírovými či plastovými sáčky. Hlavní město proto vytvořilo přehlednou stránku, kde lidé najdou základní informace k jeho třídění. Město zároveň vyzývá k třídění bioodpadu i další občany. Na stránkách bioodpad.praha.eu si může jednoduše objednat hnědou nádobu na bioodpad každý vlastník nemovitosti v Praze.

Jen za loňský rok díky snížení ceny odpadových nádob vytřídili občané téměř pět tisíc tun bioodpadu. Bioodpad z hnědých nádob (biopopelnic) je odvážen do průmyslových kompostáren, kde je dále zpracováván. K ručnímu dotřiďování zde však již nedochází. Vzhledem k množství bioodpadu a k technologii zpracování je tedy po odvezení bioodpadu nemožné rozlišit, zda se jedná o sáčky kompostovatelné nebo plastové, tudíž materiál, který obsahuje jakékoliv sáčky, je nepoužitelný pro kompost.

„Při domácím kompostování je použití těchto sáčků zcela v pořádku, ovšem při nádobovém sběru a průmyslovém zpracování představují sáčky velký problém. Bioodpad, který na první pohled obsahuje sáčky a další nevhodné složky, není kompostárnou přijat ke zpracování, protože se zpracovatelé snaží o co nejvyšší možnou kvalitu kompostu. Chtěl bych proto všechny Pražany požádat, aby nám pomohli s udržením kvality kompostu tím, že budou do hnědých popelnic odkládat pouze čistý bioodpad bez sáčků,“ vysvětluje Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

Výsledný kompost, který v kompostárně vzniká, je posléze testován a certifikován. Tím je zaručena jeho kvalita a bezpečné použití pro pěstování. Je tomu tak i v městské kompostárně ve Slivenci.

„Třídění (nejen) bioodpadu a zvyšování počtu sběrných nádob na bioodpad je důležitou součástí naší strategie postupného přechodu na cirkulární ekonomiku v hlavním městě. Chtěl bych proto všechny vlastníky nemovitostí vyzvat, aby si svoji hnědou popelnici objednali. Jde to snadno na stránkách bioodpad.praha.eu. Mohou si vybrat velikost nádoby i jak často bude vyvážena. Zejména v jarních a podzimních měsících, kdy je produkce bioodpadu vlivem zahradničení výrazně vyšší, má rozhodně smysl si biopopelnici objednat,“ dodává náměstek primátora Petr Hlubuček. 

Celkem bylo svezeno za minulý rok přibližně 4 994 tun rostlinného odpadu, který byl následně využit v kompostárnách v Praze a Středočeském kraji.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90