reklama top
prahazijehudbou 728x90

Památkově chráněný most přes Vltavu, který spojuje Smíchov s Vyšehradem, už dlouhou řadu let slouží nejen železniční dopravě, ale i chodcům a cyklistům. Právě jim teď svítí na cestu nová svítidla s LED technologií. Most se dočkal také obnovy elektrických obvodů, ty původní už byly v nevyhovujícím stavu. O rekonstrukci se postarala městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP).

Městská firma THMP osadila železniční most po celé jeho délce novými LED svítidly. Změnu lze pozorovat už na dálku. Světla teď nesvítí rozptýleně, jako v minulosti, ale cíleně pouze na lávku pro chodce po obou stranách mostu. Tím také došlo ke snížení světelného znečištění. Světlo je příjemnější, neoslňuje chodce ani lodě, a navíc zvolená technologie přináší úsporu elektrické energie.

Rekonstrukci městská společnost musela provést především z důvodu zastaralého systému osvětlení. Elektrické kabely, které jednotlivá svítidla na železničním mostě propojovaly, už byly prověšené a jevily známky degradace. Potíž byla také v naplňování podmínek norem, podle kterých musí být elektrické obvody oddělené od mostní konstrukce s trakčním vedením.

Most byl v minulých letech předmětem debat a sporů. Byly snahy ho zbourat a postavit místo něj most nový, který by sloužil i automobilové dopravě. Majitel mostu Správa železnic chtěla, aby památková ochrana byla sejmuta. Most je totiž podle něj ve špatném stavu a je třeba ho opravit. To potvrdil i Kloknerův ústav ČVUT, který v roce 2019 dokonce doporučil most neopravovat a nahradit jej novým tříkolejným. Dalším důvodem bylo zvýšení kapacity, protože dvojkolejný most v dnešní době nestačí.

Nakonec byl ministerstvem kultury zachráněn, památková ochrana zůstala. Úřad to obhajoval tím, že most patří k pražským dominantám. Došlo k odstranění korozi na poškozených ocelových částech a celý most byl natřen.

Aby byla zvýšená kapacita, uvažuje se o tom, že vedle něj bude postaven jednokolejný most nový. S tím by měla být postavena nová vlaková zastávka, na které by cestující mohli přestoupit na MHD.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90