reklama top

Některé fasády domů v centru města a širším okolí jsou pokryté obřími reklamami. Těmito jevy je pověstný smíchovský Anděl, bizarně vypadá také dům nedaleko Nuselského mostu. Na němž provozovatel reklamy vyřezal z billboardu alespoň okna. S tím ale bude konec. Praha vyhlašuje konec těmto reklamním plachtám.

V platnost vstupuje nové nařízení a na velké části území města začínají platit nová pravidla venkovní reklamy. Pro Prahu to znamená vysvobození z nevkusného ověšování fasád budov, které tím jsou degradovány na pouhé reklamní nosiče. #prahakultivovana. Nařízení, které reguluje reklamu od roku 2006 se rozšiřuje na všechna další památkově chráněná území: zejména na čtvrti v širším centru Prahy jako jsou Vinohrady, Letná, Dejvice či Smíchov, ale i do dalších oblastí, kam sahá ochranné pásmo Pražské památkové rezervace.

Nejpřísnější pravidla (na mapě červeně označená oblast) i nadále platí na území Pražské památkové rezervace, kde se oproti současnému stavu téměř nic nemění.

Do druhého pásma (na mapě oranžově označená oblast) budou spadat památkové zóny, kde bude platit volnější varianta, zakazující šíření reklamních plachet a bannerů, reklamy dodatečně umístěné na dopravních prostředcích, ale také rozdávání letáků a vylepování plakátů mimo zkolaudovaná místa.

Ve třetím pásmu, na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace, (na mapě žlutě označená oblast) budou zakázány jen reklamní plachty a bannery a reklamy na dopravních prostředcích.

Kontrolovat dodržování nařízení Prahy bude živnostenský odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Za porušení předpisu lze uložit pokutu až do výše 2 milionu korun.

Mimochodem, provozovatel reklamy u Nuselského mostu, který billboardem pokryl celý dům a nechal alespoň v obří plachtě vyřezat okna, je ten samý provozovatel obří reklamy o kousek blíže k centru Prahy. Byl to známý případ. Více se dočtete například na webu Metro.cz v článku Černá reklama u Nuseláku dál sype miliony a hyzdí město.

Město také chce co nejdříve zlikvidovat blikající LED reklamy v centru. Provozovatel venkovní reklamy JCDecaux už dostal výpověď a má pár měsíců čas své reklamy odstranit.


Interaktivní mapu, která ukazuje, kde venkovní reklama nesmí být, najdete tady na stránkách Institutu plánování a rozvoje Prahy – IPR.

-mag-

reklama bottom