reklama top

Městská část Praha 3 vyhlásila otevřenou výtvarnou soutěž, jejímž cílem je vybrat autora výtvarného díla, které oživí vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí. Výtvarnou soutěž i případnou realizaci vítězného návrhu bude financovat hlavní město prostřednictvím programu Umění pro město.

V návaznosti na revitalizaci Tachovského náměstí, která začne ještě letos a skončit má příští rok, zamýšlí městská část oživit prostor vyústění Žižkovského tunelu výtvarným dílem, které by bylo instalováno na plochách lemujících jeho vyústění z Karlína na Tachovské náměstí. Výtvarný návrh chce městská část vybrat v rámci probíhající výtvarné soutěže. „Výtvarné pojetí díla, formu jeho ztvárnění i kompoziční začlenění do prostoru necháváme na svobodné vůli a kreativitě autorů,“ upřesňuje radní pro kulturu Pavel Křeček.

„Zjednodušeně řečeno, toto dílo bude jednou z prvních věcí, které chodec z Karlína po příchodu na Žižkov uvidí, a naopak poslední věcí, kterou chodec uvidí před vstupem do tunelu. Výtvarné dílo by tak mělo evokovat pocit, že člověk vstupuje do jiného prostoru, že překročil hranici,” dodává Křeček. Kromě možnosti práce s perspektivou osoby vcházející do tunelu i osoby přicházející na Žižkov mohou být dalšími možnými kontexty připomenutí lokální historie, odkaz na svéráz a genius loci či typické prvky Žižkova.

„Hlavní město Praha již několikátým rokem podporuje vznik nových uměleckých děl ve veřejném prostoru skrze výtvarné soutěže z programu Umění pro město. Konkrétně na Praze 3 to je už druhá soutěž podobného typu. Těším se na soutěžní návrhy pro specifický prostor vyústění Žižkovského tunelu a přeji si, aby tyto projekty motivovaly i další městské části ke zkvalitňování veřejného prostoru,“ doplňuje radní HMP pro kulturu Hana Třeštíková.

Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů končí 29. listopadu. Při tvorbě návrhů musí účastníci soutěže mimo jiné počítat s tím, že dílo bude pevně nainstalované, aby odolalo případným nehodám, pokusům o odcizení nebo vandalismu. Zároveň městská část požaduje nízké nároky na údržbu a minimální poruchovost díla.

Aktuálně vyhlášená soutěž se týká pouze návrhu podoby výtvarného díla. Praha 3 ale počítá s tím, že po vyhlášení vítěze bude autorovi zadána následná zakázka na dopracování, realizaci a instalaci díla. Předpokládaná hodnota výtvarného díla by neměla překročit částku 3,5 milionu korun.

Soutěž je koncipována jako otevřená výtvarná jednofázová soutěž o návrh a byla podpořena z programu hl. m. Prahy Umění pro město.
Autorem projektu celkové revitalizace Tachovského náměstí jsou architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov-a. Náměstí se postupně změní na prostor s novými stromy, mobiliářem, schodištěm a vstupy do parku na Vítkově. Celková investice se bude pohybovat okolo 61,5 milionu korun.

-an-

reklama bottom