reklama top
prahazijehudbou 728x90

Státní organizace Správy železnic připravila mnohamiliardové přemostění dvou železničních mostů v jednom z nejmalebnějších pražských zákoutí a oblíbeném rekreačním místě Pražanů – přírodním parku Smetanka v Praze 9 – Hrdlořezích. Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha -Malešice, I. stavba usiluje o získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Proti mostu brojí místní lidé. Ti tvrdí, že vznik stavby provází celá řada alarmujících skutečností a vedle mnoha otazníků i indicie možného korupčního jednání.

Proti zamýšlené nesmyslné stavbě se bouří místní občané a vznikla i petice, která má za několik týdnů již stovky podpisů. Vedle pokračující petice jsme dopisem s našimi výhradami oslovili vedle Prahy 9 a našich zastupitelů i ministra dopravy Martina Kupku a pražského primátora Zdeňka Hřiba. Proti plánované výstavbě má námitky i MČ Praha 9, naopak magistrát podle sdělení náměstka Adama Scheinherra protestujícímu spolku stavbu podporuje. Své znepokojení nicméně naopak vyjádřili pražští senátoři Marek Hilšer a David Smoljak, kteří přislíbili pomoc v prosazení projednání tohoto záměru na příslušném senátním výboru.

Chystaná stavba podle spolku ve své navrhované megalomanské podobě způsobí nevratnou devastaci unikátního pražského přírodního parku, naruší stav tohoto cenného území a je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Příroda přijde téměř o 3 000 stromů a bude smýceno 3 000 m2 další zeleně. Navíc ale budou zcela vážně ohroženy i chráněné druhy zvířat a rostlin a toto jedno z nejmalebnějších celopražských přírodních zákoutí bude nenávratně zničeno.

Nové přemostění (které se má tyčit do výšky 40 metrů nad přírodním parkem) nad dvěma existujícími železničními mosty je koncipováno jako dvoukolejné mimoúrovňového křížení trati s deklarovaným cílem stavby odstranění kapacitního hrdla, kterým je podle vyjádření investora úrovňové křížení vlaků na běchovickém zhlaví stanice Praha-Libeň. Investor – podle námi získaných informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím – ale nemá do nynějška jasno, jaký efekt nové mnohamiliardové přemostění bude pro železniční dopravu vlastně mít. V původním záměru SŽ byl jako hlavní důvod nutnosti výstavby uveden předpoklad nárůstu nákladní dopravy – v nových výpočtech pro akustickou studii je již ale údajný nárůst nákladní dopravy zanedbatelný a zmiňována je naopak doprava osobní.

Tento nesoulad se možná někomu zdá nicotný. Nicméně v kontextu dalších podezřelých okolností nabývá na fatálním významu. Údajné kapacitní hrdlo má být odstraněno výstavbou dvojkolejného mostu, který bude mimoúrovňově křížit stávající trať. Nové dvě koleje ale po cca 1 km ústí do jednokolejného tunelu (tzn. povedou k němu koleje tři). I naprostému amatérovi musí být jasné, že bez odpovídajícího zkapacitnění navazujícího tunelu je tento důvod naprosto irelevantní.

Zkapacitnění tunelu je sice aktuálně teoreticky zamýšlené, neexistují pro něj však žádné plány, řešení, studie, rozpočty…prostě nic! Přitom by mělo být předpokladem pro projekt A12 samotný. Stavba za miliardy tak problém posune doslova a do písmene o kousek dál bez koncepční a projektové návaznosti. Jinými slovy: problém, který má řešit, zůstane nevyřešený na řadu dalších let (možná navždy) a to ještě za cenu nenávratného zničení unikátní lokality a promrhání miliard z velmi napjatého státního rozpočtu!

Stavba měla původně stát cca 2,3 mld korun – nejméně dva roky se ale rozpočet neaktualizoval a to ani v souvislosti s nedávným a pokračujícím dramatickým nárůstem cen všech stavebních surovin, prací i materiálů. I na naši žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím investor sdělil, že rozpočtem stavby nedisponuje. A to i přesto že již utratil desítky milionů z našich daní za projektanty a poradce (Jen za zhotovení projektové dokumentace firmou Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. bylo zaplaceno 11 808 523 Kč bez DPH).

Pro nás jako obyvatele Prahy, ale i jako daňové poplatníky a občany ČR je to zcela nepochopitelná a šílená situace. Toto řešení má podobnou logiku, jako kdyby si v současné ekonomické recesi česká rodina plánovala výstavbu rodinného domu, zaplatila projektanty a architekty a usilovala o vydání stavebního povolení. A to aniž by měla vypracovaný nejen rozpočet stavby, ale na stavbu neměla peníze a zároveň ani nevěděla, jakým způsobem je získat. A k tomu by navíc neměla k zamýšlené stavbě vyřešenou přístupovou cestu a nevěděla, k čemu jim vlastně tento nový dům bude!

Jinými slovy – nikdo kompetentní a zodpovědný k dnešnímu dni neví, nejen kolik má projekt vlastně stát, ale ani kde na něj vezme peníze, a nadto sice tvrdí, že ví, k čemu bude sloužit, ale prokazatelně lže, protože deklarovanému účelu (absence zkapacitněného tunelu) stavba za výše popsaných okolností sloužit prostě nemůže.

Petici proti stavbě lze nyní podepsat i elektronicky na adrese: Proti-nekoncepcnimu-premosteni-prirodniho-parku-smetanka

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90