reklama top
prahazijehudbou 728x90

„Prakticky nemine den, abych nedostal dotaz k demolici bývalé telefonní ústředny v Olšanské ulici. Možný únik azbestu do ovzduší vyvolává obavy mnoha obyvatel Prahy 3. Slíbil jsem, že budu proces průběžně sledovat,“ píše starosta Prahy 3 Michal Vronský k bourání bývalé telefonní ústředny v Olšanské ulici, které se přezdívá díky svému tvaru žižkovský Mordor.

Velmi sledované je bourání žižkovské dominanty. Dům bývalé telefonní ústředny je plný nebezpečného azbestu. Starosta Michal Vronský celou demolici bedlivě sleduje. V úterý se podruhé sešel s vedením pražské hygieny. „Jelikož jde o složitou problematiku, přizval jsem si odborníka, který obyčejně pracuje pro developery jako stavební dozor. Chtěl jsem mít jistotu, že vše, co se na staveništi odehrává, je v pořádku,“ tvrdí starosta.

Hygienická stanice provedla do dnešního dne tři kontroly, přičemž dvě z nich nebyly předem ohlášené. Při druhé neohlášené kontrole si pracovníci hygieny přinesli zařízení na měření azbestových vláken v ovzduší. Přístroj umístili k filtračním jednotkám, přes které je vyváděn vzduch z uzavřeného prostoru staveniště ven. Pokud by totiž unikal do ovzduší nebezpečný azbest, bylo by to tudy. Analýzy všech tří odebraných vzorků se ukázaly jako vyhovující. Certifikované měření provedl Státní zdravotní ústav. A jaké jsou zatím výsledky?

Výsledky analýzy všech tří odebraných vzorků se ukázaly jako vyhovující. Pražští hygienici kontrolovali zejména dodržování technologických postupů, které jsou používány v zájmu omezení vystavení (expozice) osob prachu azbestu. Dále pak technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti či v jeho blízkosti, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu. Na základě kontrol je podle hygieniků nutné sdělit, že technické a technologické vybavení, včetně předsazených filtrů u filtračních a odsávacích jednotek jsou dostatečně účinné. Zajištěna je pravidelná výměna filtrů včetně vedení řádné dokumentace, která byla v rámci kontroly předložena.

Hygienici budou předem neohlášené kontroly provádět i nadále, opakovaně bude prováděno měření azbestových vláken za kontrolovaným pásmem i uvnitř kontrolovaného pásma. S jednatelem společnosti, provádějící práce s azbestem, hygienici vedli osobní jednání, současně jsou v kontaktu i s ostatními odpovědnými osobami na stavbě.

„Jako starosta se snažím tlačit na všechny jmenované orgány i developera, aby věc nepodceňovaly a věnovaly ji maximální úsilí, protože to je základní předpoklad bezpečné likvidace. Jsem rád, že to zatím probíhá správně. Všechny subjekty přistupují k věci zodpovědně a nikdo neslevuje z nastavených pravidel. V tomto úsilí je třeba setrvat ještě dalších osm měsíců,“ tvrdí starosta Prahy 3.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90