reklama top
prahazijehudbou 728x90

Sedmička se dlouhodobě věnuje práci s lidmi ohroženými ztrátou domova i těmi, kteří již o střechu nad hlavou přišli. Správní a úklidová firma městské části 7U s.r.o. dává v úklidu příležitost pracovníkům, kteří si jen obtížně shánějí a udrží zaměstnání. Tato městská část na podzim zahájila také další pilotní projekt, kdy do úklidových prací zapojuje přímo „lidi z ulice“.

„Zastáváme názor, že s lidmi bez domova je třeba pracovat a nenechávat je bez pomoci. Zároveň je však nezbytné snižovat zátěž, které je vystavováno jejich okolí. V ulicích máme denně terénní pracovníky, kteří toto řeší. Naši snahou je pokusit se dát lidem na ulici šanci na návrat do běžného života. Zapojujeme je proto do úklidu městské části. Pokud o tuto pomoc stojí, mohou se postavit znovu na nohy, získat soběstačnosti i stálé bydlení. U některých to již dobře zafungovalo, s dalšími je to běh na delší trať. Důležité je nevzdávat to, každý člověk si zaslouží druhou šanci,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

V Praze 7 se v posledních letech osvědčil model zapojování osob v tíživých životních situacích do úklidu ulic a dalších veřejných prostranství. Dosud se tak dělo především prostřednictvím správní a úklidové firmy městské části 7U s.r.o.

„Naše úklidová firma funguje jako sociální podnik. Dostávají zde příležitost občané, kteří prostřednictvím práce pro Prahu 7 usilují o návrat do běžného života. Jsou mezi nimi klienti úřadu práce, lidé z ubytoven či kupříkladu osoby po výkonu trestu – ti všichni dlouhodobě jen velmi obtížně shánějí zaměstnání. Namísto toho, abychom peníze dávali soukromým úklidovým firmám, využijeme je tam, kde pomáhají,“ řekl radní Prahy 7 Jiří Knitl, který má ve své gesci péči o veřejný prostor.

V říjnu tohoto roku městská část zahájila pilotní projekt zapojení osob bez trvalého přístřeší do úklidu problematických lokalit. Projekt realizuje Praha 7 za finanční podpory hl. m. Prahy ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha a Českou asociací streetwork. Cílem je vytvoření nových nízkoprahových pracovních příležitostí a zároveň zlepšení stavu veřejných prostranství.

Projekt nabízí lidem bez domova možnost přivýdělku prostřednictvím krátkodobých brigád a zároveň je zapojuje do péče o území, kde se vyskytují a mají zde své vazby. „Chceme touto cestou zmírnit dopady přítomnosti osob bez přístřeší na stav veřejného prostoru a zároveň pomoci těmto lidem řešit jejich problémy a dát jim šanci odrazit se ode dna,“ doplnil radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.

Koordinátoři Centra sociálních služeb Praha v rámci projektu zajišťují vytipování a monitoring lokalit, které jsou kvůli výskytu osob bez domova zatíženy častým nepořádkem, oslovují a evidují potenciální zájemce o zapojení do úklidu a starají se o koordinaci úklidových prací, dodržování pracovních zásad a vštěpování pracovních návyků zapojeným osobám. Česká asociace streetwork zabezpečuje vyplácení mezd, školení pracovníků či poskytování sociálního poradenství.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90