reklama top
prahazijehudbou 728x90

Městská policie vydala zprávu o postihování lidí, kteří porušují proticovidová opatření. Za únor evidují přes devět tisíc zjištěných porušení mimořádných opatření. První den lockdownu, tedy dnes 1. března, strážníci udělili ani jednu pokutu. Podle šéfa strážníků Tomáše Lercha se MPP bude po celou dobu lockdownu snažit lidi nepokutovat a spíš domlouvat.

Jak to bylo v únoru. Strážníci v Praze zjistili 9 006 porušení mimořádných opatření. Za tato porušení uložili 625 pokut v celkové výši 224 900 korun, 362 porušení oznámili správnímu orgánu a ostatní pak řešili domluvou. Je nutné upozornit na to, že většinu porušení řešili domluvou, k pokutám přistupovali až když domluvy nepomohly.

Povinnost mít zakryté dýchací cesty porušilo 7 227 osob, konkrétně v městské hromadné dopravě a na místech souvisejících strážníci řešili 4 420 případů. Zákaz shlukování a vycházení po 21. hodině porušilo 1 038 osob. V souvislosti s provozovnami, restauracemi a bary strážníci řešili 50 případů porušení mimořádného opatření a dále pak zjistili 556 případů požívání alkoholu na veřejnosti.

 

Naprostou prioritou strážníků v rámci výkonu služby po dobu následujících třech týdnů budou kontroly v městské hromadné dopravě, na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy. Stejně tak budou kontrolovat opatření na veřejných prostranstvích zejména ve vztahu k ochranným prostředkům dýchacích cest. Ostatní opatření pak budou strážníci řešit především na základě oznámení na tísňovou linku nebo v rámci vlastní činnosti v ulicích. I nadále strážníci musí zajišťovat další činnosti související s veřejným pořádkem a bezpečností v metropoli. Do výkonu služby městská policie denně nasazuje maximální počet strážníků.

V detailních číslech je zajímavé to, že strážníci řešili v MHD 4 420 porušení, uloženo bylo 212 pokut v celkové výši 35 900 korun, 32 případů oznámeno správnímu orgánu a ostatní řešeny domluvou. Zatímco u porušování provozovatelů hospod, barů a restaurací, o kterých se hodně psalo v médiích (například web prahazdarma.cz jsme psali zde: Ilegální večírky se tu konaly dva týdny. „Policie se chovala hrubě,“ řekla cizinka) bylo zjištěno 50 porušení a uloženo pět pokut v celkové výši 1600 korun a 44 případů oznámeno správnímu orgánu a ostatní řešeny domluvou. Připomeňme, že přestupky provozoven řeší pražský magistrát. Například majitel restaurace na Šeberáku dostal od hygieniků 15 tisíc korun. Stejně tak byl pokutován majitel restaurace na Vyšehradě, kde se v říjnu sešel tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula s Jaroslavem Faltýnkem, který byl do té doby šéfem poslanců ANO. O svůj poslanecký mandát nakonec nepřišel.

Další pokuty od strážníků městské policie

  • Zákaz shlukování a vycházení po 21. hodině:
  • Celkem zjištěno 1 038 porušení, uloženo 231 pokut v celkové výši 72 800 korun, 124 případů oznámeno správnímu orgánu a ostatní řešeny domluvou.
  • Zákaz pití alkoholu na veřejnosti:
  • Celkem zjištěno 556 porušení, uloženo 133 pokut v celkové výši 37 600 korun, 29 případů oznámeno správnímu orgánu a ostatní řešeny domluvou.
reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90