reklama top

Praha 3 podala odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Domov pro seniory Parukářka. Je tak dalším z mnoha kritiků, kteří dlouhodobě jdou proti nové stavbě v blízkosti známého parku. Před devíti lety přípravy zastavil i magistrát. Ten tehdy tvrdil, že investor bude z větší části stavět bytový dům místo zdravotnického. Jednalo se tak o konflikt s územním plánem, který pozemky určuje jen pro stavbu veřejného vybavení, napsal tehdy web Kauza3.cz, jenž sleduje problémy ve třetí městské části. Nyní radnice Prahy 3 jako problematickou považuje neadekvátní výšku nejsevernější budovy společně s jejím minimálním odstupem od okolní zástavby.

Záměrem investora Villa Parukářka a. s. je mezi ulicemi Na Parukářce a Jeseniova postavit čtyři budovy spojené dvojpodlažním objektem podzemních garáží. Stavba by měla sloužit jako domov pro seniory s celkovou kapacitou 80 klientů s rehabilitačním zařízením, tělocvičnou, jídelnou, manikúrou a pedikúrou, kadeřnictví a pěti lékařskými ordinacemi.

 

Podle územního plánu se jedná o zastavitelný pozemek s předepsanou funkcí veřejné vybavenosti a to aktuální záměr, na rozdíl od toho před několika lety, splňuje. Kontroverze vzbuzuje především výška a objem zástavby a odvážná architektura. Pozitivní je vybudování pěšího propojení mezi ulicemi Jeseniova a Na Parukářce a zvýšení kapacit sociálních a doplňkových služeb v okolí.

Projekt je připravovaný již od roku 2006. Tehdejší záměr s názvem Zdravotnické zařízení Parukářka clinic byl v rozporu s územním plánem a nesplňoval funkci veřejné vybavenosti. Magistrát přípravy stavby zastavil kvůli tomu, že za částí areálu pro zdravotnictví investor skrýval několik luxusních bytů. Investoři záměr přepracovali a navrhli nynější podobu Domova pro seniory. V následujících letech vyjádřili svůj souhlas s projektem Národní památkový ústav i Institut plánování a rozvoje Prahy. V roce 2017 a následně v roce 2020 se proti vydaným územním rozhodnutí odvolali s řadou námitek obyvatelé a další aktéři žijící a podnikající v sousedství. Došlo k doplnění dokumentace a stavební úřad vydal v březnu 2021 nové rozhodnutí o umístění stavby.

Proti tomuto rozhodnutí se oficiálně odvolala městská část Praha 3 s námitkami na nepřiměřenou výšku a hmotu nejsevernější budovy sousedící s objektem rehabilitačního centra (Jeseniova 2713/58). Vzhledem k minimálnímu odstupu budov by výstavba znehodnotila sousední pozemek rovněž sloužící pro veřejnou vybavenost. Z toho důvodu městská část požaduje snížení výšky nejsevernější budovy s ohledem na Pražské stavební předpisy. „Plně si uvědomujeme, že se jedná o pozemek zastavitelný a že jednou zastavěn bude. Byli bychom ale rádi, aby byl projekt v některých detailech citlivější ke svému okolí. Vzhledem k tomu, že záměr má svému sousedství i co nabídnout, věříme, že kompromis je možný,“ vysvětluje Matěj Michalk Žaloudek předseda Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 3.

reklama bottom