reklama top
prahazijehudbou 728x90

Tristní stav vzácné památky pokračuje. Její stav se dál zhoršuje. Server prahazdarma.cz získal přehled správních řízení vedených ve věci nápravy havarijního stavu historického objektu nádražní budovy Vyšehrad. Majitel RailCity Vyšehrad s.r.o. zaplatil jen jednu.

V letech 2015, 2016 a 2017 byla magistrátními památkáři a zástupci majitelů opakovaně prováděna ohledání stavby. Opakovaně byl konstatován zhoršený stav nemovitosti a byla požadována náprava stavu (zajištění střechy proti zatékání do objektu, sanace zdiva), tyto práce byly vždy provedeny.

V roce 2017 Odbor památkové péče hlavního města Prahy vydal rozhodnutí, ve kterém uložil nápravné opatření k provedení prací k zajištění nedostatečného stavu konstrukcí budovy. Vlastník podal proti rozhodnutí odvolání, které Ministerstvo kultury zamítlo a potvrdilo rozhodnutí památkářů. Rozhodnutí nabylo právní moci.

V roce 2018 vlastník neumožnil kontroly stavu kulturní památky uvnitř, kontroly byly provedeny pouze z exteriéru.

V roce 2019 využili památkáři možnosti nařídit vlastníkovi zpřístupnění kulturní památky za účelem provedení kontroly vnitřního stavu kulturní památky. V rámci probíhající kontroly vlastník neumožnil zpřístupnění kulturní památky. Kontrola byla opět provedena pouze z exteriéru. Bylo už jasné, že vlastník porušuje povinnosti o státní památkové péči.

Neumožnění zpřístupnění kulturní památky v rámci probíhající kontroly dle kontrolního řádu je přestupkem dle kontrolního řádu, za který lze uložit správní trest pokuty do výše 500 000 korun.

V červnu roku 2019 vydal Odbor památkové péče rozhodnutí, kterým vlastníkovi uložil správní trest pokuty ve výši 200 000 korun, neboť neumožnil zpřístupnění kulturní památky. Vlastník podal proti rozhodnutí odvolání a Ministerstvo kultury v odvolacím řízení rozhodlo o snížení uložené pokuty na 190 000 korun, ve zbytku rozhodnutí OPP MHMP potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci.

V říjnu roku 2019 byl uložen vlastníkovi správní trest pokuty ve výši 300 000 korun, pro porušení jeho povinností vlastníka kulturní památky. Vlastník podal proti rozhodnutí odvolání, které Ministerstvo kultury zamítlo a potvrdilo rozhodnutí OPP MHMP. Rozhodnutí nabylo právní moci.

V listopadu roku 2019, v listopadu dostal vlastník správní trest pokuty ve výši 400 000 korun, neboť neumožnil zpřístupnění kulturní památky. Vlastník podal proti rozhodnutí odvolání, které Ministerstvo kultury zamítlo a potvrdilo rozhodnutí OPP MHMP. Rozhodnutí nabylo právní moci.

V lednu roku 2020, v lednu bylo vlastníkovi uložen správní trest pokuty ve výši 300 000 korun, neboť neumožnil zpřístupnění kulturní památky. Vlastník podal proti rozhodnutí odvolání, které Ministerstvo kultury zamítlo a potvrdilo rozhodnutí OPP MHMP. Rozhodnutí nabylo právní moci.

V červnu roku 2020 dostal vlastník další trest, a to ve výši 800 000 korun. Opět ze stejného důvodu. Pokutu opět nezaplatil.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90