reklama top
prahazijehudbou 728x90

Do velmi nepříjemné situace se mohou dostat ti, kterým aerolinky zruší let. Pokud by návrh dopravní společností prošel, cestující by přišli o část svých práv.

Nařízení EC 261 zajišťuje pasažérům odškodnění v případech jakou je zrušení či zpoždění letu o více než tři hodiny. Letos sezóna byla pro aerolinky kritická, a tak lobbují za změnu tohoto nařízení. Hrozí tak omezení práv pasažérů. Pro představu od května do srpna letošního roku bylo poškozeno 663 tisíc českých cestujících, to je celých 47 % ze všech českých pasažérů (1.4 miliónu). Podle regulace EC 261 pak mělo nárok na kompenzaci až 600 eur 48 tisíc lidí. Globálně se zrušení letů týkalo 44,8 miliónů cestujících. Zrušený nebo zpožděný let mělo 265 miliónů cestujících. To jak se EU postaví ke snahám aerolinek má do velké míry na starost české Ministerstvo dopravy díky probíhajícímu českému předsednictví.Největší narušení cestování, kterému cestující čelili od začátku pandemie Covid-19, poukazuje na důležitost práv cestujících. V Evropě jsou cestující chráněni nařízením EC 261, které zajišťuje, že letecké společnosti musí vrátit peníze nebo nahradit zrušený let, postarat se o cestující, jejichž let byl zrušen, a v případě, že je vina na straně letecké společnosti, zaplatit jim odškodnění. Největší problém tkví v tom, že cestující jsou málokdy informováni o svých právech a mají potíže s jejich vymáháním. Evropská komise zvažuje úpravu tohoto nařízení. Týká se to všech cestujících v EU.

Každý druhý český pasažér zažil zrušení nebo přesunutí letu
Podle dat společnosti AirHelp v období květen až srpen 2022 mělo globálně zrušeno let 44,8 milionu cestujících a 265 milionu cestujících bylo postiženo zrušením či zpožděním letu. V České republice toto postihlo 663 tisíc cestujících, to je celých 47 % ze všech českých pasažérů (1.4 milionu). Právě díky regulaci EC 261 má nárok na kompenzaci až 600 eur 48 tisíc lidí. Pro srovnání, v Německu bylo z celkového počtu 24 milionů cestujících narušeno 10 milionů, v USA z celkového počtu 264,4 milionů cestujících bylo narušeno 72 milionů cestujících.

Nyní Evropská komise spolu se svými institucionálními partnery zvažují revizi EC 261. Nutnost silné ochrany cestujících je žádoucí. Zastánci práv cestujících v letecké dopravě, jako je APRA (Asociace obhájců práv cestujících – The Association of Passenger Rights Advocates), jsou znepokojeni silnou lobbistickou činností skupin leteckých společností, které se mohou pokusit oslabit stávající právní předpisy. „Má-li být EC 261 revidováno, současná krize jasně ukazuje, že ve skutečnosti je zapotřebí přísnější vymáhání práv cestujících. Je nutné zajistit, aby letecké společnosti dodržovaly nařízení a cestující měli snadnější přístup k tomu, co jim právem náleží,“ říká Generální tajemník APRA Patrick Gibbels.

Současná regulace snížila počet zpoždění o 5 %
Nařízení EC 261 vešlo původně v platnost v roce 2004. Jeho cílem bylo omezení nekontrolovatelného rušení letů a přeplňování rezervací cestujících, kterým byl často odepřen nástup na palubu, přestože si za místo zaplatili. Zavedením finanční kompenzace pro cestující jsou letecké společnosti motivovány ke zlepšení svých služeb a minimalizaci zpoždění a zrušení letů. Studie z roku 2018 zveřejněná na CEPOB (College of Europe Policy Brief) zjistila, že EC 261 přímo snížila počet zpoždění o 5 %.

EU má oproti USA třikrát méně zpoždění delších jak tři hodiny
Dopad EC 261 je zřejmý také při srovnání letů v EU se zeměmi, které nemají zavedenou ochranu cestujících v letecké dopravě: Podle analýzy trhu APRA z roku 2022 má EU 3krát méně zpoždění delších jak 3 hodiny ve srovnání s USA, kde žádná podobná legislativa zavedena nebyla.

Práva cestujících v letecké dopravě jsou rovněž klíčem ke zlepšení spokojenosti zákazníků a důvěry v letecké společnosti. Studie provedená společností Lufthansa zjistila, že mezi nejdůležitější faktory spokojenosti s cestováním patří let bez narušení a včasné přistání v cílové destinaci. Vzhledem k tomu, že EC 261 má přímý vliv na schopnost leteckých společností dodržovat časové plány, by mělo uvolnění stávajících předpisů za následek prudký nárůst narušení letů a pokles celkové spokojenosti zákazníků. Asi 75 % cestujících se přitom domnívá, že hranice pro kompenzaci, na kterou má v současnosti cestující nárok od tří hodin zpoždění letu, by měla být ve skutečnosti snížena.

EC 261 není populární pouze v Evropě (ve studii YouGov z roku 2020 vyjádřilo 91 % cestujících z EU směrnici podporu). Pravidla, která nastavuje jsou považována za globální standard pro práva cestujících v letecké dopravě. Od roku 2004 přijaly země jako Kanada, Spojené království, Turecko a Ukrajina předpisy pro cestující v letecké dopravě, které byly přímo ovlivněny EC 261.

Přibližně každý pátý pasažér nemá kompenzaci ani po dvou letech
Ačkoli současná verze EC 261 nabízí silnou ochranu, je zřejmé, že je třeba vymáhat ji lépe. Analýza APRA z roku 2019 odhalila, že letecké společnosti nesprávně odmítají 58 % platných žádostí o odškodnění a údaje o zrušení letů během prvních měsíců pandemie ukazují, že 22 % cestujících i po 2 letech stále čeká na vrácení peněz. „Takové chování často vyžaduje, aby se cestující obrátili na soud a získali odškodnění, které jim právem dluží. Soudy v drtivé většině rozhodují ve prospěch cestujících — 9krát z 10 případů,“ upřesňuje Patrick Gibbels a dodává: „Namísto oslabení stávajících práv cestujících by se jakákoli revize EC 261 měla zaměřit na přísnější vymáhání současných pravidel a zajistit, aby letecké společnosti stížnosti přijímaly ochotněji a cestujícím tak ušetřili zdlouhavá soudní řízení.“

Silná práva cestujících prospívají celému odvětví cestovního ruchu
Důvěra spotřebitelů v letecké společnosti dosáhla historického minima v důsledku zrušení tisíců letů na začátku pandemie Covid-19 v roce 2020. V té době povolilo mnoho vlád leteckým společnostem vydávat poukázky na další lety namísto striktního vyžadování dodržování EC 261. V současné krizi je nesmírně důležité, aby EU stála na straně cestujících. Pokud tak učiní, obnoví se důvěra spotřebitelů a v konečném důsledku bude přínosem i pro letecké společnosti.

„Od zavedení v roce 2004 nastavila směrnice EC 261 společný standard v ochraně cestujících v celé EU, který nyní inspiruje podobnou legislativu i v jiných částech světa. Ukázalo se, že je účinná při snižování narušení provozu, zlepšuje důvěru spotřebitelů a poskytuje cestujícím spravedlivou kompenzaci – to vše s odhadovanými náklady těsně nad 1 euro na letenku. EU by měla být hrdá na jeden ze svých klíčových pilířů práv spotřebitelů a pracovat na zajištění jeho řádného vymáhání, což dále podpoří férové jednání leteckých společností a omezí narušování letů v Evropě, namísto toho, aby se leteckým společnostem umožnilo odbourávat tyto zakotvené pilíře ochrany a riskovat rozpad veškeré důvěry,“ říká Generální tajemník APRA Patrick Gibbels.

O APRA
Asociace obhájců práv cestujících (The Association of Passenger Rights Advocates) byla založena v roce 2017 s cílem zastupovat a podporovat zájmy práv cestujících v letecké dopravě. Více než 900 milionů cestujících je v Evropské unii ročně chráněno před zpožděním a zrušením jejich letů evropským nařízením 261/2004. Cílem Asociace obhájců práv cestujících je zajistit, že práva cestujících budou v centru pozornosti Evropského společenství. Naším posláním je podporovat a chránit práva cestujících a být partnerem číslo jedna v oblasti práv cestujících v rámci Evropského společenství.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90