reklama top
prahazijehudbou 728x90

Část Zátišského potoka, který nyní pod zemí zprava přitéká do Vltavy na hranici Hodkoviček a Modřan, se vrátí zpět do svého původního koryta a na mapu města. Část potoka před jeho ústím do řeky padla v 70. letech minulého století za oběť průmyslové výstavbě a byla zahloubena do země. Poté, co výrobní areál přestal sloužit svému původnímu účelu a postupně zchátral, se ale otevřela cesta k obnově. Jeho konkrétní podobu navrhl atelier Flera pro developerské společnosti, které v sousedství jeho břehů staví novou čtvrť Zahálka. Projekt revitalizace potoka nyní získal stavební povolení.

Celkem se postupně revitalizuje čtvrt kilometru spodní části potoka. První část již byla realizována, nyní se obnoví 140 metrů dlouhý úsek, který bude přístupný veřejnosti. Práce na navrácení této části potoka do původního koryta budou zahájeny ještě před koncem letošního roku a dokončeny budou na jaře 2022. „Od počátku jsme se pro tuto možnost nadchli a udělali jsme vše pro jeho rychlou revitalizaci. Projekt navrhli odborníci z ateliéru krajinné architektury Flera, kteří s námi na celém projektu stavby nové čtvrti Zahálka spolupracují a mají na starosti jeho „zelenou“ část,“ uvedl Jan Ludvík ze společnosti Karlín Group.

Na místo se vrátí čolci nebo ledňáčci
Pro potok se vytvoří nové koryto, které se vymaže jílem a zpevní kamenným zásypem. „K břehům vysadíme pobřežní rostliny. Do místa se vrátí biodiverzita, vodní živočichové jako kachny nebo ledňáčci. Voda se bude také pomalu vsakovat do okolních ploch a rostliny budou díky tomu lépe prosperovat. Zlepší se i mikroklima v místě,“ sdělil architekt Tomáš Sklenář z Atelieru Flera. Celkové náklady na revitalizaci dosáhnou 6 milionů korun.

Celkem má Zátišský potok délku přes tři kilometry a zejména ve své střední části je významným krajinným prvkem. V biologicky velmi cenných úsecích Zátišského potoka žije i několik chráněných živočichů. Revitalizace spodní části potoka byla navržena tak, aby ani při velké vodě nehrozily záplavy. „Maximální rozlivy byly spočítané tak, aby potok neopustil nikdy koryto. V případě, že se voda vyleje na blízké golfové hřiště, potok se uzavře a čerpadla budou vodu tlačit zpátky do Vltavy,“ sdělil Tomáš Sklenář.

Navracení potoků z podzemí do původních koryt je podle odborníků jednou z cest, jak napomoci k návratu chybějící vody do krajiny. Experti z projektu Živá voda například nedávno spočítali, že pokud by se takto podařilo obnovit všechny „zmizelé“ vodní toky v Česku, podařilo by se v krajině zadržet vodu v objemu deseti Orlických přehrad.

-jah-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90