reklama top
prahazijehudbou 728x90

V ulicích, náměstích a domech si s naším čichem zahraje svou hru odorant.

Začíná letošní topná sezona, proto je čas zkontrolovat, jestli někde neutíká plyn. Proto Pražská plynárenská stejně jako v minulých letech chystá preventivní „odorizaci“ zemního plynu. Ta začne v pondělí 16. listopadu v dopoledních hodinách, potrvá do pátku 20. listopadu a následně bude postupně odeznívat.

Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (odorantem), což umožní snadnou identifikaci i zcela nepatrných, jinak těžko postřehnutelných, úniků zemního plynu, zejména pak v domovních a bytových rozvodech. Každý, kdo zjistí i nepatrný únik zemního plynu nebo na něj bude mít podezření, by měl tuto skutečnost neprodleně nahlásit nonstop pohotovostní službě na telefonním čísle 1239. V případě zjištění úniku zemního plynu v objektu, je třeba neprodleně zajistit větrání odorantem „zamořených“ prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu pohotovostní služby.

V diskuzích na facebooku padl také názor, že by tato kontrola mohla suplovat zjišťování nemoci covidem-19. Jednat se tak může o hromadné testování. „Ten, kdo nic necítí, by měl okamžitě nastoupit do karantény,“ napsal Jindřich Kodíček v jedné diskuzi.

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90