reklama top
prahazijehudbou 728x90

Interní v pořadí již třetí audit k hospodaření objektů školy v přírodě MČ Praha 1 v Janově nad Nisou potvrdil podezření předsedy kontrolního výboru Davida Bodečka (na titulní fotce) o možném nekalém jednání tehdejší správkyně. Zmíněný audit totiž poprvé prověřil i všechny nejasnosti okolo provozu objektů, na které Bodeček dlouhodobě upozorňoval a k nimž získal písemné podklady. Praha 1 se k trestnímu řízení vůči bývalé správkyni také připojila.

“Předešlé dva audity sice shledaly porušení smluvního jednání ze strany správkyně, pracovaly ale pouze s dokumenty, které jim sama dodala. Nynější výsledek musel být pro mnohé šokem. Pro mne nikoli. Audit nemohl jinak, než se ztotožnit s mnou předloženými informacemi a dokumenty, neboť jsem je téměř rok získával od subjektů, které byly „na černo“ ze strany správců objektů ubytovány,” říká pirátský zastupitel v Praze 1 David Bodeček, jehož podezření z nelegálních úkonů správkyně audit potvrdil. Kauzu dlouhodobě sleduje také deník Metro, ten v září 2021 vydal článek Kauza v Praze 1. Místo matky má milionovou chatu vést syn, kde celou záležitost rozebírá. V něm deník Metro také píše o tom, že kvůli nejasnostem v hospodaření tehdejší správkyně Ireny Mühlové vedly radnici loni v květnu k založení příspěvkové organizace, která správcovství nad budovami převzala, a to za účelem lepší kontroly. Jejím ředitelem byl vedením MČ vybrán syn Mühlové Roman Mühl, který s matkou roky v Janově pracoval. 

Proti nařčení se Mühlová brání. Deníku Metro poskytla rozhovor („Areál v Janově nebyl žádný zlatý důl,“ tvrdí exsprávcová), v němž sice neodpověděla na všechny otázky, přesto tvrdí, že nic takového, co tvrdí Bodeček, nedělo. „Zasáhlo mě to, naštvalo, urazilo. Já osobně bych se s tím zřejmě nějak popasovala, ale to, že do toho byla zatažena má rodina, manžel a syn, to akceptovat nemohu. Víte, skoro 30 let jsme společně s manželem v Janově zajišťovali pobyty v přírodě pro pražské a středočeské děti. Po celou tu dobu s námi byla Městská část Praha 1 spokojena,“ řekla deníku Metro v době, kdy začaly vyplouvat nejasnosti na povrh.

Piráti ve své tiskové zprávě píší, že to, co se týče čerpání příspěvku z programu Antivirus, který Mühlová uplatnila, ačkoli objekt byl kvůli pandemie zavřený a MČ přesto hradila veškeré náklady, říká audit toto: “V případě, že se jedná o tuto situaci, což interní audit nemůže jednoznačně říci, protože nemá k dispozici podklady Úřadu práce ČR a vychází z externích zdrojů, MČ Praha 1 by byla oprávněna požadovat vrácení části správcovské odměny jako smluvní ceny za obstarání úhrady mzdových nákladů personálu střediska včetně všech odvodů a daní.”

Aktivity Mühlové již prověřuje policie
Městská část se po prvotním váhání rozhodla připojit k vymáhání způsobené škody, která je odhadována v řádech milionů korun. Závěr auditu, který by mohl prezentovat veřejnosti, získal Bodeček na základě zákona o přístupu k informacím, stejně tak informace o ubytovávání “na černo”. “Někteří zřejmě věděli, že v záležitosti bude černota, proto mi odmítali podle zákona 106 dokument předat. Stalo se tak až po zásahu nadřízených orgánů. Přehlížím různé výhrůžky, abych se v této záležitosti již neangažoval. Mým cílem je minimalizace rizika podvodného jednání, které se podle mě v minulosti v Janově dělo. Věřím, že věci jdou dělat správně,” tvrdí Bodeček.

“Výsledek auditu je závažný i proto, že negativní nitky směřují také k současnému řediteli příspěvkové organizace. Zároveň je osobou, která fakticky objekty spravovala v době, ze které máme nyní podklady prokazující podvodné jednání jeho matky. Roman Mühl léta bydlel v našich objektech a nikdy věrohodně nedoložil, že o jednání své matky nevěděl,” komentuje závěry auditu Bodeček.

Ten už také informoval, že na něj exsprávcová podala žalobu, po Bodečkovi žádá milion korun. „Už připravuji k soudu jednotlivé složky,“ chystá Bodeček. 

Ubytovaní hosté načerno?
Připomeňme, že zastupitel Bodeček si nechal udělat analýzy, jejíž součástí jsou správkyní zatajené objednávky a faktury. Z toho podle Bodečka vyplývá, že se již bývalá správkyně Irena Mühlová dopustila podvodu. Místo toho, aby v souladu se smlouvou objekty sloužily výhradně dětem z Prahy 1, byly v minulosti využity k ubytování hostů takzvaně načerno. V předchozím volebním období mezi ně patřili například úředníci z Ministerstva pro místní rozvoj. Zisky z ubytování nelegálních hostů si podle Bodečka správkyně ponechala, přičemž smlouva s Prahou 1 jí přikazovala všechny hosty řádně hlásit a peníze ihned po skončení pobytu posílat na účet městské části. O případu loni v září informoval také deník Metro.

Po dobu více než deseti let veškeré náklady na správu a provoz objektů, měsíčně ve výši až půl milionu korun, hradila Praha 1. Podle Bodečka vedení radnice v minulosti liknavě k problému přistupovala. A Bodeček tvrdí, že jsou na něj vedeny významné tlaky, aby se o věc již dál nezajímal. Kdo na něj tlak vyvíjí, nechce komentovat.

-jah-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90