reklama top

V rámci projektu Milostivé léto byla zveřejněna nelichotivá čísla v souvislosti s počtem exekucí a jejich výší vůči městským firmám. Nejvíce dlužníků v exekuci eviduje dopravní podnik, a to 173 tisíc. Celkově tak černí pasažéři městskému dopravci dluží včetně exekučních částí 185 milionů korun. Další desítky milionů dluží ostatním institucím.

Dopravního podniku hl. m. Prahy eviduje celkem 173 tisíc exekucí za jízdu bez platného jízdního dokladu a neuhrazenou přirážku k jízdnému, tzv. pokutu (jedná se o součet všech případů od roku 1993 do konce letošního srpna). Celková dlužná částka za všechny exekuce představuje cca 185 milionů korun. V posledních týdnech nicméně zájem o zaplacení pokut a zbavení se exekucí roste, pro informace se obrátilo na infolinky či přímo na Dopravní podnik hl. m. Prahy několik tisíc lidí.

„Praha je příkladem a vzorem pro všechny ostatní města, kraje, a to z hlediska komunikace, marketingu, ale i z pohledu řešení samotného Milostivého léta. Praha jednak velmi aktivně jedná s věřiteli, aby mohli intenzivně komunikovat se svými dlužníky. Praha investuje prostředky do marketingu, aby se informace o projektu dostala mezi co nejvíce Pražanů. A v neposlední řadě se jedná o řešení individuálních případů. Díky nim máme zpětnou vazbu z terénu a přišli jsme například na problém dvojích poplatků pro exekutora při uměle rozdělené jistině,“ doplňuje autor projektu Patrik Nacher.

Město i nadále pokračuje v kampani, aby se co nejvíce lidí o možnosti zbavit se dluhů dozvědělo. Z letáků a dalších reklamních nosičů se lidé mohou dozvědět, jak přesně postupovat v rámci Milostivého léta. Pokud by postupu nicméně lidé nerozuměli, je pro ně zřízena bezplatná infolinka 800 100 000 a dluhovou poradnu má také na telefonu 770 600 800 organizace Člověk v tísni, se kterou hlavní město úzce spolupracuje.

„Praha se skutečně dostala na špičku v komunikaci exekuční problematiky. Velmi apeluji na ostatní města, která se k Milostivému létu nepřipojila, aby ještě tuto možnost zvážila. Totéž platí pro věřitele, jelikož je to i pro ně možnost, jak se dostat po mnoha letech ke svým penězům. V neposlední řadě bych chtěl požádat zaměstnavatele, jelikož oni jako jedni z mála vědí, že jejich zaměstnanci mají dluhy, aby je motivovali k přihlášení se do projektu Milostivé léto,“ dodává David Borges, analytik organizace Člověk v tísni.

Například odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy eviduje 3 600 dlužníků s celkovým dluhem přibližně 318 milionů korun. Dále například odbor hospodaření s majetkem eviduje asi 2 000 dlužníků s celkovým dluhem více jak 128 milionů korun.

„Pražský magistrát spustil na začátku podzimu informační kampaň s cílem informovat veřejnost o jejich možnostech v souvislosti s akcí Milostivé léto. Dlužníci mohou v rámci projektu zaplatit pouze jistinu dluhu, tedy původní nezaplacenou částku, a poplatek exekutorovi. Tím bude jejich exekuce ukončena a nebude nutné hradit veškeré sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady. Projekt se týká též dluhů na nájemném v městských bytech, kde je třeba kontaktovat buď exekutora, nebo správcovskou firmu. V rámci prvních týdnů eviduje město zvýšený počet dotazů na téma exekucí a Milostivého léta. Je nutné, aby se dlužníci ozvali sami na bezplatnou linku, která je stále k dispozici,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

Praha i nadále pokračuje v mediální kampani k Milostivému létu, kdy mají lidé, kteří se dostali do exekucí kvůli nesplaceným poplatkům, pokutám a podobně, příležitost zaplatit mnohem menší částku a vyvázat se z exekucí. Celkově dluží lidé Magistrátu hl. m. Prahy a jeho organizacím stovky milionů korun. Lidé se mohou v rámci Milostivého léta obracet na bezplatnou infolinku 800 100 000 a dluhovou poradnu organizace Člověk v tísni na telefonu 770 600 800.

-red-

reklama bottom