reklama top
prahazijehudbou 728x90

Vláda se rozhodla, že do svého konsolidačního balíčku, kdy zvedá daně, zahrne také médium, které je 100 let součástí lidstva – papírové noviny. Už tak je válcuje internet, teď přišel další hřebík. Pokud chcete vědět, jak se vlastně takové papírové noviny vyrábějí a zjistit se vším všudy, kolik je za jedním vydáním práce, zkuste si vyrobit noviny vlastní. A pěkně každý den. 🙂

Pro noviny dojde k zvýšení sazby DPH z 10 % na 21 %, což znamená, že se tento krok projeví v jejich ceně. A ta pak bude nepříjemná pro čtenáře. Očekává se, že dojde k odlivu čtenářů a papírová média budou výrazně šetřit na nákladech a nejspíš je čeká boj o samotné přežití.

Pojďme se podívat na to, jak se vlastně noviny vyrábí. Než odejdou do svého důchodu. Každé vydavatelství má svůj vlastní redakční systém. Nicméně proces výroby u všech zůstává stejný. Podívejte se třeba na Lidové noviny, MF Dnes nebo si zdarma vezměte deník Metro. Uvidíte, že stránky mívají pět až šest sloupců, ty zařezávají po celé stránce. Obrázky jsou obklopené textem, jsou tam fotoboxy, v článcích infoboxy, u fotek popisky, některá média používají takzvané vykryté fotky – objekty, třeba lidé text obtékají.

Chcete si vyrobit noviny vlastní? Chcete objevit jejich tajemství? Redakční systémy, za které vydavatelství platí milionové částky, vám pochopitelně neposkytneme. Můžete ale zkusit DTP program SCRIB, podle návodu.

Průvodce pro Scribus 1.4.5
Máme tu okno Nový dokument, pokud ne, otevřete si ho přes soubor > Nový a věnujte mu náležitou pozornost. Nedoporučujeme bezmyšlenkovitě odklikávat. Nejdřív nastavte v okně vpravo uprostřed Výchozí jednotka na milimetry (mm).

Noviny se tisknou jako dvojstrana. Celý dvojlist má rozměr dvou stran (například A2), ale pro sazbu se jako rozměr zadává jedna strana dokumentu.

Vybereme tedy obrázek dvojstrany. Zadáme rozměry. V Česku se většina novin tiskne ve formátu A3 297 × 420, ale tiskárna Mafra tiskne na větším formátu Berliner 315 x 470. Berliner je štíhlejší, má tedy poměr stran jiný než A3. Zatímco formát A3 nedělá problém, stránku si můžete zmenšit na A4 a zkusmo vytisknout na domácí tiskárně, u Berlineru to bez deformace nejde.

Je tedy na vás, co zvolíte.

Zatím neklikejte na OK, nemačkejte Enter!

Vpravo nahoře máte orientace „na výšku“ a správné rozměry z předchozího odstavce. První stránka je pravá stránka, protože noviny se distribuují půlené. Pod tím je ještě nastavitelný počet stránek. Zadejte 4 nebo 8 (nebo 12,16…). Dá se to později změnit, přidat nebo ubrat, ale není to moc intuitivní přes menu Stránka“.

Dále musíte věnovat pozornost okrajům. Aby se noviny dobře četly, zvolte minimálně 13 mm, přičemž nahoře a dole můžete dát víc. Tiskárna umožňuje tisknout i „přes hřbet“, čehož lze využít na prostřední dvoustraně novin, která je vidět vcelku, kde můžeme tisknout tzv. panorama, čili jeden sazební obrazec přes obě stránky. Na jiných dvoustranách to jde teoreticky také, ale nedělejte to.

Rozměry stránky po odečtení okrajů nám daly sazební obrazec. Aby byla práce pohodlná, zvolte vnitřní okraj 13 mm, vnější okraj 14 mm, horní a dolní 15 mm. Tím se šířka dostane na 270 mm, což je číslo dělitelné pěti i šesti, bude se tedy pohodlně vytvářet pěti- i šestisloupcová sazba. Obdobně výška vyjde na 390 mm, což je taky fajn. Okno by mělo vypadat takto:


Poslední věc, kterou je na začátku dobré nastavit, je zaškrtávátko Automatické textové rámce. Nastavte počet sloupců na 5 a mezeru na 4 mm. Tím bude text v jednom sloupci přesně 5 cm. Všechny tyto věci se dají na každé stránce změnit dodatečně, ale uvědomte si, že máte-li již na stránce nějaký obsah, změna sazebního obrazce vám celou stránku rozhází.

Nyní tedy můžete konečně kliknout na kýžené OK

Objevily se vám bílé, nepopsané stránky, přesně tolik, kolik jste zadali předtím. První je vpravo, další jsou hezky vedle sebe tak, jak vidíte noviny, když jimi listujete. Na každé je modře vyznačen sazební obrazec. Ten určuje, kam se vám budou objekty „lepit“, když je budete umisťovat na stránky. Podobnou funkci mají vodítka, která si během práce můžete vytvářet, nastavovat a mazat.

Vytvoříme panorama. Najdeme prostřední dvoustranu, u osmistránkových novin je to 4-5. Klikneme na str. 4 a v menu stránka > vlastnosti stránky nastavte okrajová vodítka Uvnitř na 0 mm. Totéž na straně 5. Modré obdélníky se tím pádem přimkly k prostřednímu zlomu dvojstrany. Přizpůsobte tomu i červené obdélníky, které označují stránkový blok, a posuňte je do středu dvoulistu.

Poslední věc, kterou musíte udělat, než začnete sázet, je nastavení výstupu. Dá se to udělat i později, ale pak na to pravděpodobně zapomenete a tiskárna vám PDFko vrátí, že je netisknutelné. Ztratíte možná hodinu, možná den. Vyplatí se to teď hned! Přes menu Soubor > Nastavení dokumentu najdeme záložku PDF export. Ta má 4 karty, z nichž jedna je Barva. Tam nastavte výstup na Tiskárna. To zajistí, že písmo bude opravdu černé v barvách CMYK.

Klikněte na Použít i OK.

Teď tedy můžeme začít vytvářet noviny s minimálním rizikem, že je budeme muset předělávat kvůli technickým problémům.

A v případě, že si opravdu chcete zkusit naostro, jak se noviny vyrábí, pořiďte si (třeba mezi kamarády) několik redaktorů, editorů, fotografů, šéfredaktora, grafiky a také ještě dost peněz na zaplacení fotobank, tedy pokud nebudete používat výhradně svoje fotky.

Noviny začínají ranní poradou, na té se tým domluví jaké texty na kterých stránkách budou, doporučujeme před rozjezdem témata „nabrat“. Tedy obvolat lidi, kteří vám k tématu mají co říci, vyrazit také přímo na místo, pokud jde o nějakou kauzu, potřebujete více „hlasů“, kteří se vám k problematice vyjádří, abyste měli text informačně vyvážený.

A hlavně dávat pozor, abyste nepsali vymyšlené texty, musejí být vícezdrojové a ověřené. Zkrátka papírové noviny nejsou internet, kde mnoho lidem projde spousta textů, mluvíme především o dezinformacích.

Jak se na zvýšení DPH pro noviny dívají samotní čtenáři?
Výzkumná agentura STEM / MARK zveřejnila výsledky průzkumu v vnímání balíčku navrhovaných vládních opatření k stabilizaci veřejných financí provedený po jeho oznámení na vzorku 805 respondentů ze vzorku Českého národního panelu.

Pokud jde o návrhy týkající se zvýšení sazeb DPH pro tisk, občané vládním záměrům nerozumí a považují je za nelogické a nesystémové. Ve většině podporují zachování stávající 10 % sazby DPH. Většinově souhlasí i s názorem, že zvýšení ohrožuje vydávání zejména v případě novin a sazba DPH by měla být stejná pro knihy, noviny i časopisy. Nemalé zastoupení má i názor, že opatření zvětší prostor pro šíření dezinformací.

Snížení sazby DPH na knihy z 10 % na nulovou sazbu považuje za velmi rozumné 47 % respondentů. Oproti tomu zvýšení sazby DPH pro noviny z 10 % na 21 % považuje za nelogické, nesystémové nebo velmi nerozumné až 67 % respondentů.

-jah-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90