reklama top

Malá sportovní plavidla můžou nyní snadněji překonávat hráz Orlické přehrady na řece Vltavě. Umožní jim to modernizovaný lodní výtah.

Díky modernizaci může být výtah déle v provozu i v „suchých“ letech, kdy poklesne hladina v orlické nádrži. V předchozích letech se totiž opakovaně stávalo, že kvůli dlouhotrvajícímu suchu se musel provoz lodního výtahu předčasně skončit, což negativně ovlivňovalo plavbu.

„Modernizovaný lodní výtah je v České republice unikátní zařízení, navržené a konstruované přímo na míru orlické hrázi. Jeho nové parametry odpovídají parametrům většiny dnešních sportovních a rekreačních plavidel používaných na našich vodních cestách. Nedávno dokončená prohrábka plavební dráhy v úseku Podolsko – Kořensko, úpravy na vodním díle Kořensko i nové vývaziště v centru Českých Budějovic spolu s touto modernizací vytváří synergický efekt investic, které jsou důležité nejen pro rozvoj rekreační plavby, ale i pro další doprovodné aktivity, zejména v oblasti podpory turistického ruchu v regionu,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Celková modernizace výtahu začala na podzim 2019. Zařízení překonává výšku 70 metrů na skoro 300 metrů dlouhé kolejové dráze. Při modernizaci byla současná konstrukce kolejové dráhy na návodním líci hráze prodloužena o zhruba 12 metrů, což je o více než 2,5 metru na výšku. Právě tato úprava umožní provoz výtahu i v suchých letech.

Další výhodou modernizovaného výtahu je, že umí přepravit větší a těžší plavidla než jeho předchůdce. Může převážet lodě až do hmotnosti 6 tun a délky 10 metrů (původním výtahem bylo možné převážet plavidla do váhy pouze 3,5 tuny a 8 metrů délky), a umožní bezpečně přepravit i určitý počet členů posádky, čímž se zvýší celkový komfort a plynulost proplavení. Funkce výtahu se rozšířily o možnost přesného vážení přepravovaných lodí při dodržení veškerých požadavků vyplývajících z právních předpisů a technických norem. Lodní výtah je v pravidelném provozu, a to vždy v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli, od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 18:00 hodin.

Informace k přepravě a možnost rezervace je najdete na internetových stránkách státního podniku Povodí Vltavy.

-mag-

reklama bottom