reklama top

Opuštěný, nepřístupný a prakticky zapomenutý hřbitov Na Skalce v Praze 6 se dočká záchrany. Tento záměr odsouhlasila Rada hl. m. Prahy. Zdevastovaný hřbitov, na kterém se nepohřbívá již 134 let, by měl být svěřen příspěvkové organizaci Správa pražských hřbitovů (SPH).

„Úkolem Správy pražských hřbitovů bude hřbitov citlivě upravit a hledat smysluplný koncept dalšího využití, které nenaruší genia loci a pietní charakter místa. Hřbitov je v havarijním stavu, doslova na pokraji zkázy. Revitalizací by neměl přijít o dnešní romantiku opuštěnosti, ale současně by měla být zachráněna torza náhrobků,“ říká radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová, která má ve své gesci i pražské pohřebnictví.

„Kouzlo hřbitova spočívá také v tom, že o něm prakticky nic nevíme. Ve své době to byl jeden z mnoha lokálních hřbitovů. V tisícileté historii Prahy je 80 let jeho fungování pouhý okamžik. Pustíme se do hledání všech archivních záznamů, matrik pohřbených, plánujeme stavebně historický průzkum a pokusíme se rozluštit epitafy na fragmentech náhrobků. Že výsledky bádání mohou přinést překvapení, slibuje jeden z mála dochovaných náhrobků, který označuje místo odpočinku významného pražského Němce, finančníka, obchodníka a politika Eduarda Seuter von Lötzen, který byl mimo jiné členem strany Pokroku spolu s Palackým nebo Riegrem,“ uvádí Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů

„Je velice dobře, že pozemek přechází do užívání Správy pražských hřbitovů, protože jinak by hrozilo, že pozemek se v budoucnu zastaví, jako se to stalo na jiných místech. Dle mého názoru bychom měli k podobným místům přistupovat s citem a pietou, používat je jako oázy pro zklidnění a relaxaci, nikoliv se k nim chovat jako k běžným stavebním pozemkům,“ doplňuje Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Pro SPH nepůjde o první podobný úkol. Při obnově hřbitova může čerpat ze zkušeností se záchranou nejstarších částí Olšanských hřbitovů, proměnou Malostranského hřbitova v pietní park, rehabilitací Evangelického hřbitova ve Strašnicích nebo s konverzí nevyužívaných kaplových hrobek na sdílená kolumbária. Aktuálně organizace připravuje i konverzi kaple rytířů z Albertu na Olšanských hřbitovech a hřbitovní kaple na Nuselském hřbitově.

-an-

reklama bottom