reklama top
prahazijehudbou 728x90

Umělec Jakub Nepraš ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město vytvořil site-specific umělecké dílo s názvem Viditelnost, které po dobu jednoho roku bude osvětlovat podloubí Městské knihovny u křížení Mariánského náměstí a ulice Valentinská. Světelný objekt bude zachycovat a vyzařovat rojení informací a dezinformací současného globalizovaného světa.

Fake news, falešné zprávy, dokáží ovlivňovat naši mysl i chování. Zneužívají a manipulují nás, většinou pro tržní nebo politický zájem zainteresovaných skupin, které ve fake news nerozpoznáme. V současnosti můžeme důvěřovat inteligentním algoritmům, které dokáží zachytit nežádoucí zprávy rychleji než člověk. Video-objekt připomínající městskou lampu nás symbolicky jako detektor počasí varuje před zvýšenou aktivitou českých fake news portálů. Vždy, když lampa dostane ze sítě varovný impulz o nové aktivitě senzacechtivých nebo manipulativních webů, přijde bouře a sníží se viditelnost ve veřejném prostoru okolo ní. Měli bychom tak v tu chvíli více spoléhat na svou orientaci a schopnost posílit „viditelnost” okolo sebe. Bezprostřední blízkost Mariánského náměstí, kde sídlí pražský magistrát, státní i městské knihovny, galerie, významné společenské i kulturní instituce, je pro umístění instalace klíčová. Je to místo, kde se střetává svět archivovaných informací s nejaktuálnějším děním v Praze.

„Vizualizace roje falešných informací v bouři, která zastiňuje jasné světlo lampy a může návštěvníka překvapit při procházení podloubí, je signifikantní pro proces, jakým se na nás falešné zprávy snaží působit: Zastínit jasný úsudek a mysl, abychom podlehli klamavému přílivu neověřených a záměrně zkreslených či zcela lživých informací. V tomto mračnu zatemňujících obrazů a titulků je naší nadějí, že včas rozpoznáme původ fake news, rozptýlíme jejich stíny a vrátíme zpět jasnou viditelnost našemu okolí,“ uvádí k projektu kurátorka GHMP Marie Foltýnová.

Dočasné umělecké dílo je součástí projektu SOKL z programu Umění pro město, kterým Praha podporuje současné umění ve veřejném prostoru. Pod názvem SOKL Galerie hlavního města Prahy od roku 2019 připravuje výstavní projekt exteriérových mikrovýstav současného umění. Neprašova lampa v podloubí nedaleko pražského magistrátu bude svítit do 15. prosince 2022.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90