reklama top
prahazijehudbou 728x90

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) otevřel volně veřejnosti svůj on-line kurz „Bezpečně v kyber!“. Zaměřuje se na kybernetickou bezpečnost a rizikové jevy v kyberprostoru.

Zajímavý kurz připravil pro veřejnost NÚKIB. Znovu otevřel kurzy pro všechny, kteří se zajímají o kyberšikanu, kyberstalking nebo hatespeech. Předchozí kurzy byly určeny pouze školám nebo policii. Nyní je otevřen všem.

Zájemci mohou absolvovat buď základní nebo rozšířenou verzi. Kratší obsahuje základní lekce, jakými jsou třeba sexting (rozesílání zpráv, videí a fotek se sexuálním obsahem). nebo kybergrooming (snaha dospělých o navázání důvěrného vztahu s dítětem).

Časově kurz vyjde zhruba na tři a šest hodin. Po složení testu v obou verzích získá uživatel certifikát o absolvování. Ke kurzu je potřeba registrace na webových stránkách tady.

Lidé ale mohou poznat nové formy závislostí a psychických poruch které přicházejí s rozvojem moderních technologií. Třeba netolismus.

Co je netolismus

  • Závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj.
  • Používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace (Beard & Wolf, 2001)
  • Neschopnost jedince mít kontrolu nad svým užíváním internetu, jako kompulzivní nadužívání internetu a podrážděné nebo náladové chování v důsledku nemožnosti jeho užívání (Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, & McElroy, 2000).
  • Mezi typické znaky netolismu patří:
  • Ztráta kontroly nad časem (zvyšuje se tolerance, brzké vstávání či naopak ponocování z důvodu potřeby být online)
  • Psychické projevy (pocit prázdnoty, když člověk není u počítače či mobilu, rostoucí nervozita a neklid, když člověk nepoužívá počítač delší dobu, přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá, zatajování informací o závislosti, počítač/mobil jako únik od osobních problémů atd.)
  • Psychosociální projevy (narušení vztahů s rodinou, ztráta dřívějších přátel)
  • Projevy spojené s prací (méně vykonané práce, zanedbávání učení, zhoršující se prospěch)
reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90