reklama top
prahazijehudbou 728x90

Byli jsme se podívat u Průmyslového paláce! Rekonstrukce probíhá ve sloganu Už to sviští na staveništi! Dneska byl vztyčen první pilíř levého křídla. Paráda!

Obnova Průmyslového paláce přešla v těchto dnech do další stěžejní fáze a od nyní již stavba vyhořelého levého křídla poroste směrem vzhůru. Tento zásadní milník v renovaci historické budovy z roku 1891, na jejíž obrodu čekají Pražané i všichni návštěvníci již od roku 2008, započne psát nové dějiny jedné z nejdůležitějších historických budov v Praze. Jako první nyní přijde na řadu vztyčení ocelové konstrukce na půdoryse vyhořelého levého křídla vyrobené v dílnách firmy Excon identicky dle původních nákresů. Stavební práce na rekonstrukci Průmyslového paláce, které byly započaty v únoru loňského roku, tak i nadále pokračují podle plánu, a to i ve střední hale i na pravém křídle.

Veškeré stavební a rekonstrukční úpravy by měly skončit v roce 2025 s tím, že Průmyslový palác posléze nabídne jeden z největších krytých prostor pro akce ve střední Evropě, a to se špičkovým zázemím i pro ty nejnáročnější nápady v oslovení zákazníka či široké veřejnosti.


Zajímavosti
• Hmotnost jedné příčné vazby (rámu) je cca 17,4 tuny.
• Předpokládaná celková hmotnost všech prvků ocelové konstrukce levého křídla je 412,7 tuny.
• V levém křídle bude celkem 9 příčných vazeb s roztečí 11,85 m, složených z celkem 36 dílů, mezi vazbami je vždy 11 vaznic, celkově tedy 88ks.
• V levém křídle bylo vybetonováno 100 % základové desky a vnitřních sloupů suterénu bez přístavků, 70 % obvodových stěn, dosud bylo vybetonováno 3060 m3, tj. cca 380 mixů, a 700 tun výztuže.
• Betonování stropu – aktuálně vybetonováno ze ⅔, 950 m3, tj. cca 120 mixů a 150tun výztuže.
• Ozdobné štukové prvky – celkem 554 štukových prvků na celém paláci (PK i LK), z toho je polovina restaurována na pravém křídle a druhá polovina byla vyrobena odlitím do forem vyrobených z obtisku originálních prvků. Vytvořeno bylo 44 forem pro odlívání 14 druhů štukatérských prvků (některé prvky se skládají z více forem).
• Na severní straně v suterénu vzniká šest propojů pro vzduchotechnická vedení, která propojí nově vznikající suterén s jeho hlavní lodí, jedná se o celkem složitou operaci prostupů v nestabilních základech tvořených opukovou rovnaninou.
• Oprava stropu v pravém křídle začne na podzim. Dojde k jeho postupné částečné demontáži při celkovém jeho podepření, odstraní se výplně kazet a proběhne sanace ocelové konstrukce.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90