reklama top
prahazijehudbou 728x90

Data Českého statistického úřadu za druhé čtvrtletí letošního roku ukazují, že cestovní ruch se vzpamatoval z koronavirové krize, která nás před třemi lety zasáhla. Oproti předchozímu roku vzrostl počet návštěvníků ubytovacích zařízení o 14 % a téměř dosáhl úrovně z roku 2019. Počty hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních jsou na vzestupu, během posledních let se ale proměnila skladba hostů ze zahraničí. S tím souvisí i změny přání a požadavků hotelových hostů. Vyžadují kvalitu a poskytovatelé ubytování se těmto přáním musí přizpůsobit. Hotely zkvalitňují nabídku, vylepšují menu, zaměřují se na digitalizaci i na ekologické aspekty.

Počet hostů roste, zahraniční turisté se obměnili
Až do koronavirové krize počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR stabilně rostl, před pandemií v roce 2019 dosáhl 22 milionů osob. Covid tento počet snížil na téměř polovinu. Rok 2022 byl ve znamení opětovného nárůstu a data ČSÚ za první i druhé čtvrtletí letošního roku další růst potvrzují. Počty návštěvníků se s druhým čtvrtletím 2023 dostávají téměř na úroveň čísel roku 2019. Zatímco před pandemií byl poměr domácích a zahraničních hostů víceméně vyrovnán, v covidových letech tvořili vlivem restrikcí převážnou část klientely ubytovacích zařízení logicky tuzemští hosté. Poměr se během posledních tří čtvrtletí vyrovnává, ovšem klienti ze zahraničí stále nedorazili v takovém počtu jako před pandemií. Koronavirová krize, ale i další světové události proměnily skladbu hostů ze zahraničí. Podle údajů ČSÚ z žebříčku 10 států (podle státního občanství), z nichž do ČR přijížděli hosté, během posledních let vypadlo Rusko a některé asijské státy. To potvrzuje i Michal Tomeš, General Manager Ibis & Novotel Praha Wenceslas Square: „Snížil se počet návštěvníků z asijských států, ještě před válečným konfliktem došlo k poklesu počtu hostů z Ruska. Naopak jsme zaznamenali nárůst hostů ze západních zemí. To s sebou přineslo i určité změny. Němci, Britové nebo například Francouzi jsou obecně daleko náročnější, nejen jejich přáním tak průběžně přizpůsobujeme i naši nabídku.“

Kvalita je v popředí zájmu
Důraz na kvalitu a s ní spojené zlepšování nabídky a služeb hotelů nesouvisí však jen s narůstajícím počtem hostů ze států západní Evropy. Kvalitu kvitují čím dál více a častěji i čeští klienti ubytovacích zařízení. „Příklonu hotelových hostů ke kvalitě jdeme naproti a snažíme se naši nabídku upravovat tak, aby uspokojila přání i těch nejnáročnějších zákazníků. Rozhodující jsou i zdánlivé detaily, jako například nabídka perfektní kávy během celého dne. V gastro oblasti spolupracujeme často i s místními farmáři a producenty potravin, což může být zajímavé nejen pro hosty ze zahraničí, kteří rádi ochutnají české produkty,“ zmiňuje Maroš Šivec, Executive Food & Beverage Director CPI Hotels.

Ekologie a digitalizace jako hlavní trendy
V posledních letech se stále více lidí začíná zajímat o ekologii a udržitelnost, a tento zájem se promítá i do hotelového průmyslu. Většina hotelových společností si uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí a snaží se minimalizovat svůj dopad na planetu. Hlavními tématy jsou snižování spotřeby energie a vody a snižování množství odpadu. Hotelové společnosti se snaží například minimalizovat používání jednorázových plastů. „Eliminaci takzvaných single use plastů jsme v našich hotelích dokončili v loňském roce. Stejně tak jsme omezili i letáky na pokojích a další tištěné materiály. Tato změna jde ruku v ruce s nástupem digitalizace, na kterou se intenzivně soustředíme,“ popisuje Michal Tomeš. Digitalizace se stává čím dál větším tématem, v hotelích vyšší kategorie si hosté nedokážou často představit pobyt bez možnosti připojit se na wifi na pokoji. Zapojení moderních technologií do všech procesů navíc umožňuje lepší zážitek pro hosty i efektnější provoz hotelu. Digitalizace je důležitým aspektem i pro kongresovou turistiku. Během covidové pandemie se setkání přesunula do online prostředí a ne zcela z něj po opadnutí krize vystoupila. Setkávání business partnerů v online prostředí navíc firmám šetří náklady. Hotely se tak aktuálnímu stavu musí přizpůsobit. „Není výjimkou, že se dříve rozsáhlé konference přesouvají do online prostředí. V našich hotelích bývají pro tyto případy často ubytovaní například jen mluvčí a štáb, kterým zajišťujeme perfektní zázemí a servis, posluchači se připojují online,“ uvádí Tomeš.

Luxus se mění na samozřejmost
Aby hotely obstály v silném konkurenčním prostředí, musí věnovat aktuálním trendům a přáním domácích i zahraničních zákazníků pozornost. „Co bylo v minulosti považováno za luxus, se stalo standardem a hosté samozřejmě budou očekávat vylepšení i nadále,“ hodnotí Maroš Šivec z CPI Hotels. Tak, jak se stala v minulosti standardem například koupelna na pokoji, čekají tento posun i další služby a doplňky. Může jít o již zmíněnou wifi nebo například kávu na pokojích. „Káva je důležitou součástí dne většiny lidí a hoteloví hosté nejsou samozřejmě výjimkou. Našim partnerům ze segmentu hotelů nabízíme ucelený koncept L’OR Professional, který označujeme jako „Cesta kávy“. Jeho cílem je uspokojit kávová přání hostů od ranního šálku až po večerní kávový drink. Zahrnuje tak čerstvě namletou zrnkovou kávu během snídaně, možnost vychutnat si už zmíněný šálek kávy z kapslového kávovaru v soukromí pokojů nebo například kávový koktejl v lobby baru,“ popisuje Lumír Františák, ředitel profesionální divize JDE. Přizpůsobení se aktuálním trendům a přáním hotelových hostů může hotelům zajistit další konkurenční výhodu.

-an-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90