reklama top

IKEM poprvé použil metodu tzv. převozu bijícího srdce k transplantaci mezi dvěma státy. V Česku tak nový orgán zachránil život malému dítěti. Speciální přístroj IKEM používá od podzimu 2019 a stal se etablovanou součástí české transplantační medicíny. Umožňuje transport bijícího srdce ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Nová metoda rozšířila nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň pomáhá při převozech právě na větší vzdálenosti.

Malá dívka čekala v Česku na nové srdce. Zachránila ji dospělá dárkyně ze Slovenska. Převoz orgánu klasickou pozemní cestou v sanitce by byl příliš dlouhý a orgán by s velkou pravděpodobností selhal. Proto se čeští lékaři rozhodli pro orgán poprvé letět s přístrojem na ex vivo perfuzi srdce. „Standardní uchování orgánu pomocí kardioplegického roztoku a lokálního chlazení ledovou tříští by představovalo významné riziko z pohledu následné funkce převáženého srdce. V případě využití konvenčního přístupu jsme limitováni časem, resp. délkou studené ischemie orgánu. Ta nesmí překročit 4 hodiny, protože s každou další hodinou stoupá riziko selhání o 50 %. V tomto konkrétním případě jsme byli konfrontováni se vzdáleností odběrového centra a nepřízní počasí, kdy by se odhadovaný čas studené ischemie blížil 6 hodinám. Proto jsme zvolili metodu ex vivo perfuze srdce a transport realizovali kombinací letecké a pozemní dopravy, kterou zajistila Armáda České republiky a složky IZS České a Slovenské republiky. Díky metodě převozu bijícího srdce jsme přivezli do Dětského kardiocentra FN Motol kvalitní orgán, který mohl být dívce úspěšně transplantován,“ popisuje MUDr. Miroslav Koňařík, vedoucí programu ex vivo perfuze srdce v IKEM.

Přístroj funguje na principu pneumatické pumpy s oxygenátorem, které jsou vřazeny do cirkulačního okruhu. Na systém je napojen darovaný orgán a následně je směsí krve dárce a dalších roztoků promýván. Srdce může být takto napojeno až 10 hodin. Od října 2019, kdy se v Česku přístroj používá, zachránil již sedm lidských životů. Převezena tak byla srdce ze severu Čech nebo z Fakultní nemocnice v Motole, použit byl ale i u dárců přímo v IKEM.

„Tento přístroj má dvě zásadní využití. První jsou odběry od dárců ze vzdálených míst s možností prodloužení času transportu k příjemci. Druhá varianta využití je rekondice orgánů od tzv. marginálních, tedy okrajových dárců. V dnešní době, kdy je obecně velmi málo vhodných štěpů, zvažujeme i transplantace orgánů, které by se dříve nepoužily. V žádném případě se ale nejedná o „druhořadá“ srdce, nýbrž o orgány od dárců, kteří prodělali negativní epizodu v důsledku mozkové smrti. Taková srdce jsou bičována hormonálními i jinými působky, což může přechodně snižovat jejich funkci. Tehdy srdce vyjmeme z toxického prostředí dárce, napojíme na okruh bijícího srdce a po několika hodinách jsme schopni kvalifikovaně posoudit míru zotavení jeho funkce a metabolické kondice. Právě to nám umožňuje použít i orgány, které by donedávna pomocí standardních postupů nemohly zachránit život čekatelům na transplantaci,“ vysvětluje prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. IKEM jen loni transplantoval 45 srdcí, 5 z nich zachránilo život pacientům s nezvratným srdečním selháním právě díky přístrojové ex vivo perfuzi.

Etablovat novou metodu se v IKEM podařilo i především díky neveřejnému sektoru. Přístroj zakoupily pro IKEM Nadační fond Kapka naděje díky podpoře společnosti Shell Czech Republic a.s. Přístroj, který byl IKEMu darován, stál 7,5 milionu korun.

-red-

reklama bottom