reklama top

Zavřené zatím zůstane nádvoří. Návštěvníci musejí být připraveni na kontroly.

Zahrady Pražského hradu se už za pár dní otevřou veřejnosti. „Kancelář prezidenta republiky tímto krokem přispívá k rozšíření oblastí, které mohou v době lockdownu sloužit jako místo pro relaxaci, odpočinek, modlitbu či procházku v přírodě s unikátní flórou,“ uvedl vedoucí KPR Vratislav Mynář na webu Hrad.cz. Nádvoří Pražského hradu zůstane kvůli vládnímu opatření prozatím uzavřeno.

V souvislosti s otevřením části vnějšího areálu Pražského hradu dojde také k úpravě bezpečnostního režimu na vstupech. Pražský hrad i nadále bude velmi ostražitě hlídán. Vstupy jsou vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je policie a Hradní stráž. Policie má i nadále oprávnění vyzvat návštěvníky, aby se podrobili namátkové osobní bezpečnostní prohlídce.

Kam se dostanete, odkdy dokdy bude otevřeno

  • Areál zůstává i nadále uzavřen s výjimkou zahrad a horní části Jeleního příkopu, které se otevírají 2. dubna 2021.
  • Prostory budou otevřeny denně od 10 do 17 hodin.
  • Kam se můžete podívat: Královská zahrada (otevřen vstup od Belvederu), Jižní zahrady Pražského hradu po Plečnikovu vyhlídku (otevřen vstup od Opyše), Horní Jelení příkop (otevřen vstup z ulice U Brusnice).
  • Zároveň od 2. dubna bude zpřístupněn zámecký park v Lánech, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátky od 10 do 18 hodin.
  • Pro vstup návštěvníků platí tato pravidla: povinné nasazení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátory nejméně FFP2 podle příslušných norem nebo obdobné prostředky, a to po celou dobu, vstup bez nadměrných zavazadel, dodržení předepsaného fyzického odstupu nejméně 2 metry, dodržení aktuálně stanoveného nejvyššího počtu osob ve skupinách, užívání pouze vyznačených chodníků a cest pro pěší, respektování pokynů policie a Hradní stráže.
reklama bottom