reklama top

Hlavní město Praha ve svých šestnácti kulturních organizacích garantuje dodržování proticovidových opatření. S ohledem na rostoucí počty onemocnění covid-19 potvrzují všechny kulturní organizace zřizované Prahou, že důsledně kontrolují očkování nebo testy a nošení respirátorů u svých diváků. Praha, na kterou dosavadní protiepidemická opatření v kultuře a cestovním ruchu dopadla nejbolestněji, zároveň varuje, aby další plánovaná opatření nediskriminovala právě ty diváky a kulturní organizátory, kteří zodpovědně brání šíření nemoci covid-19. Radní Hana Třeštíková současně vyzývá kulturní aktéry i návštěvníky, aby sdílením svých fotek z divadel, galerií či koncertních síní na sociálních sítích s hashtagem #nezavirejkulturu ukázali, že kulturní zážitky jsou z epidemického hlediska bezpečné a podpořili tak své oblíbené kulturní instituce.

Všech deset městských divadel, Galerie a Muzeum hl. m. Prahy, Národní kulturní památka Vyšehrad, Městská knihovna, nebo Planetárium hl. m. Prahy kontrolují při vstupu s pomocí aplikace Tečka, zda jsou diváci vybaveni testem, nebo podstoupili očkování. Kontroluje se také používání respirátorů ve vnitřních prostorách. Zástupci kulturních organizací jsou přesvědčeni, že když jsou tyto nástroje dostupné a využívají se, nebylo by vhodné znovu ohrozit samotnou existenci těchto organizací novými restrikcemi. Nelze totiž očekávat další kompenzace, díky kterým se podařilo přežít předchozí vlny pandemie.

Nechceme je nechat padnout!
„Nechceme opět nechat padnout kulturu a s ní všechny, kdo od začátku pandemie přišli na několik měsíců o své příjmy. Hlavní město chce být zárukou a garantem toho, že ve všech našich příspěvkových organizacích důsledně dbáme na dodržování všech opatření, zamezující šíření onemocnění. Proto můžeme s čistým svědomím prohlásit, že kultura je nejen u nás bezpečná,” říká radní pro kulturu Hana Třeštíková a dodává: „Manifestem #nezavirejkulturu chceme společně s kulturními aktéry a návštěvníky ukázat, že si s respektem k hygienickým doporučením můžeme kulturu všichni bez obav užít.”

Aby Praha tento manifest podpořila, bude po dobu několika týdnů ve svých kulturních příspěvkových organizacích sbírat anonymizovaná data a monitorovat počty očkovaných, testovaných nebo z onemocnění covidem zotavených návštěvníků. Tyto informace poslouží městu i lidem, kteří mohou mít pochyby ohledně bezpečnosti návštěv kulturních institucí, ale také k případným jednáním s novým vedením ministerstva kultury a zdravotnictví.

Zavřít divadla je zbytečné, mají vše pod kontrolou
K iniciativě pražských kulturních příspěvkových organizací se připojuje také Asociace nezávislých divadel ČR nebo Česká obec hudební. „Nezřizované divadelní organizace sdružené v naší asociaci dodržují protiepidemická opatření od první chvíle, kdy byl pod jejich podmínkou umožněn vstup divákům do divadla. Stejně tak důsledně dodržujeme po celou dobu pandemie potřebná opatření včetně opakovaného pravidelného testování našich pracovníků. Divadla dokážou dobře kontrolovat své diváky, evidovat je, dodržovat rozestupy v hledišti i od jeviště a jsou vůbec místem, které nepředstavuje pro šíření nákazy takřka žádné nebezpečí. To ostatně bylo prokázáno i ve všech zveřejněných výsledcích výzkumů ohnisek šíření. Kultura, pokud jsou dodržována aktuální opatření, je velmi bezpečná,” vysvětluje Štěpán Kubišta, ředitel divadla Jatka78 a místopředseda Asociace nezávislých divadel ČR.

„Pokud si chceme užívat kulturu jako před covidem, je třeba přistoupit na specifické fungování, které vyžaduje aktuální situace. Použití dezinfekce, nošení respirátorů či roušek a prokázání bezinfekčnosti nevnímám jako omezení, ale naopak jako výsadu našich příspěvkovek, která zaručuje bezpečné fungování a jsem ráda, že se za ně mohu takto postavit,” doplňuje Hana Třeštíková.

-red-

reklama bottom