reklama top

Praha ožila multižánrovými oslavami k příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU. Oslavy nesly název Praha, srdce Evropy. Evropský průvod s vlajkami všech sedmadvaceti členských státu začal na Hradčanském náměstí a pokračoval přes Karlův most, Staroměstské náměstí až k Rudolfinu.

reklama bottom