reklama top
prahazijehudbou 728x90

Plch! Na Petříně máme kriticky ohrožený druh hlodavce! Je to skvělý akrobat a taky lenoch. Plch velký je hlodavec velikosti potkana z čeledi plchovitých, která má u nás celkem čtyři zástupce. Všichni plši jsou velmi vzácní a zajímaví savci a česká legislativa je řadí mezi ohrožené či silně ohrožené druhy živočichů.

Nejraději obývá listnaté a smíšené lesy s dostatečným výskytem buků a dubů. V České republice ho nalezneme ostrůvkovitě téměř po celém území v nadmořské výšce od 170 m n. m. (Děčínsko) po 950 m n. m. (Hrubý Jeseník) – někde zcela chybí, ale jinde je i poměrně hojný. V takových oblastech (např. v Beskydech) je pak obvykle znám chatařům, kterým se vloupává do chat a hoduje v jejich spižírnách.
Žije taky na Petříně. Bohužel tam ale dochází ke kácení stromů a stále je tam chuť stavět.

V rámci Evropy je rozšířen nesouvisle na většině území kromě větší části Pyrenejského poloostrova a Britských ostrovů, kde byl v okolí Londýna zavlečen, zasahuje do evropské části Ruska, po Kavkaz a Zakavkazí, Malou Asii a severozápad Íránu.
Dokáže lézt kolmo po kmenech i hlavou dolů, problém mu nedělají ani ty nejtenčí větvičky a údajně umí i šplhat po provaze či viset při sběru potravy pouze za zadní končetiny. Skáče ze stromu na strom na poměrně velké vzdálenosti a v případě pádu na zem dopadá vždy na všechny čtyři končetiny a obvykle se mu nic nepřihodí.

Potravy spořádá ohromné množství, protože musí kompenzovat velké energetické výdaje při rozmnožování a hlavně potřebuje během své krátké aktivní sezóny nastřádat co nejvíce tukových zásob pro období hibernace – zimního spánku.

Plch velký je totiž poměrně velký lenoch a právem si zaslouží svou přiléhavou přezdívku „sedmispáč“, pocházející z německého Siebenschläfer. Opravdu z každého roku prospí nejméně sedm měsíců. V našich podmínkách se probouzí koncem května až začátkem června a opět se pak ukládá ke spánku koncem září až října.

A na závěr ještě jedna zajímavost – plch velký je jedním z mála živočichů, který je v našich podmínkách schopen nejen hibernace, ale v nepříznivých letech i estivace (letního spánku), kdy se pravděpodobně část populace nejen nemnoží, ale ani neprobouzí. Navíc pokud nastanou nepříhodné podmínky během aktivního období, využívá plch stavu strnulosti (torpor), kterým šetří energii.
Zdroj: Ekolist.cz

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90